Bootcamp

อัปสกิลแบบก้าวกระโดดด้วยหลักสูตรระยะยาว

ทั้งด้าน Data Analytics, UX/UI, Product Management, และ Digital Leadership เรียนกับผู้สอนและ Speaker ระดับท็อปของวงการ อัดแน่นทุกเนื้อหา เรียนจบใช้ได้จริง

อัปสกิลแบบก้าวกระโดดด้วยหลักสูตรระยะยาว

Bootcamp ที่เปิดรับสมัคร

Digital Leadership Bootcamp | หลักสูตร 12 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ต้องการปรับแนวคิด และวิธีทำธุรกิจ ให้พร้อมรับมือ Digital Transformation เรียนรู้แบบเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับประเทศ

Digital Leadership Bootcamp

หลักสูตร 12 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ต้องการปรับแนวคิด และวิธีทำธุรกิจ ให้พร้อมรับมือ Digital Transformation เรียนรู้แบบเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับประเทศ

เริ่มเรียน กันยายน - ธันวาคม 2022 (รุ่นที่ 3)

UX/UI Bootcamp | หลักสูตร 6 สัปดาห์ที่คุณจะได้เรียนรู้ครบทุกหัวข้อ User Experience และ User Interface พร้อมก้าวสู่การเป็น UX/UI Designer

UX/UI Bootcamp

หลักสูตร 6 สัปดาห์ที่คุณจะได้เรียนรู้ครบทุกหัวข้อ User Experience และ User Interface พร้อมก้าวสู่การเป็น UX/UI Designer

21 Sep - 16 Nov 2022 (รุ่นที่ 4)

Coming Soon

Data Analytics Bootcamp | หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล
เปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

Data Analytics Bootcamp

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล เปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

Coming Soon!

Product Management Bootcamp | หลักสูตร 9 สัปดาห์สุดเข้มข้นด้วยเนื้อหาสำคัญ เตรียมความพร้อมให้คุณเป็น Product Manager มืออาชีพ

Product Management Bootcamp

หลักสูตร 9 สัปดาห์สุดเข้มข้นด้วยเนื้อหาสำคัญ เตรียมความพร้อมให้คุณเป็น Product Manager มืออาชีพ

Coming Soon!