Online Course

Design Thinking for Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
2,990.00
บาท
บทเรียนความยาว 3 ชม.
แบบฝึกหัด Interactive
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด
ระดับพื้นฐาน

รายละเอียด

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง Apple หรือ Google ถึงประสบความสำเร็จในการสร้างสินค้าและบริการที่มีคนใช้เป็นพันๆ ล้านคนทั่วโลก ในขณะที่บริษัทคู่แข่งที่มีทรัพยากรพอๆ กันกลับถูกทิ้งห่าง ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบความต้องการของตลาดได้?

.

เรียนรู้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแท้จริงกับ ‘อาจารย์แตว วิริยา วิจิตรวาทการ’ ศิษย์เก่าโรงเรียนนวัตกรรมของ Stanford d.school และอดีต Community Manager ที่ IDEO.org บริษัทด้านการออกแบบชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้กระบวนการ Design Thinking ตั้งแต่เทคนิคการทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง การระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบสินค้าหรือบริการอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบจริงกับลูกค้า โดยผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิคและกรณีศึกษาต่างๆ จากประสบการณ์ใช้และสอน Design Thinking มากว่า 10 ปี


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรหัวคิดสมัยใหม่ที่อยากปลุกไฟให้องค์กรมีความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการลูกค้า
  • เจ้าของกิจการที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม
  • บุคคลทั่วไปที่มองหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

  • เข้าใจ Design Thinking อย่างลึกซึ้ง ด้วยเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรม และกรณีศึกษาจากการปรับใช้ในบริบทประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและพร้อมใช้จริงในสายงานของคุณ
  • สังเกตเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถปรับตัวได้ทันในยุคดิจิทัล
  • สามารถคิดค้นไอเดียได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ติดกรอบกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริง

เพื่อให้คุณได้เห็นภาพการนำไปใช้จริง คุณจะได้เรียนรู้ Design Thinking ผ่านกรณีศึกษา Learn Education องค์กรที่ช่วยลดความเหลือมล้ำในระบบการศึกษา ซึ่งใช้ Design Thinking ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียน คุณครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาต้นแบบซอฟท์แวร์ บทเรียน วิธีการเรียนการสอนใหม่และทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจริง จนทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จ มีโรงเรียนใช้กว่า 120 โรงเรียนทั่วประเทศและยังได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย

  • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • Facebook ของ Skooldio
  • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

ขอบคุณการสนับสนุนเครื่องมือทางความคิด โดย Stanford University’s Design Institute (d.school)

เนื้อหาในคอร์ส

01
Introduction
Tools for Innovation
5:31
Quiz:
Innovate or Die
What is Design Thinking?
2:57
Quiz:
The 3 Lenses of Design Thinking
Disruptive Innovation
3:24
Design Thinking = Process + Mindset
1:29
Quiz:
Design Thinking Process
Learn Education Case
Design Thinking Mindset Part 1
3:06
Design Thinking Mindset Part 2
2:35
Case Study: PepsiCo
5:37
What is Empathize?
4:34
Stakeholder Identification
4:32
Knowing Context
3:51
Empathy Secret Recipe
0:44
Observing Part 1
3:52
Observing Part 2
5:24
Interviewing
6:00
Immersing
1:55
Quiz:
Empathy Methods
Traditional Research VS Human-Centered Design Research
2:56
Quiz:
Human-Centered Design Research
What is Define?
0:55
Quiz:
Bridge
Solution: Bridge
2:23
Reframe the Challenge
1:29
5 Whys
2:49
Point of View
3:12
Quiz:
Embrace Point of View
Solution: Embrace Part 1
2:12
Solution: Embrace Part 2
0:41
Mivana Case
Case Study: Mivana Part 1
3:27
Case Study: Mivana Part 2
3:04
Recap: How to Define?
0:57
What is Ideate?
2:25
Case Study: Revolution of Transportation
0:54
How to Ideate?
1:06
Quiz:
Ideate Methods
Idea Generation
3:29
Snoring Problem
0:23
Snoring Problem Version 1
Solution: Snoring Problem Version 1
0:44
Snoring Problem Version 2
Solution: Snoring Problem Version 2
0:33
7 Rules of Brainstorming
5:15
Practice Brainstorming
Remix & Improve
2:40
Thinking Hats
2:08
Idea Grouping
0:46
Idea Selection
0:48
Idea Selection: Idea Voting
0:55
Idea Selection: 2x2
2:34
Idea Selection: Multiple Factors
3:07
Recap: How to Ideate?
0:45
Importance of Prototyping
4:01
Look Like Prototype
2:26
Quiz:
Mobile Application Prototype
Quiz:
McDonald's Prototype
Role Playing
3:47
Storyboard
1:30
Quiz:
Movie Prototype
Pilot
5:21
Importance of Testing
2:15
Feedback Capture Grid
3:10
Emotional Journey Map
1:59
Recap: Prototype and Test
1:13
Summary
0:43

ผู้สอน

วิริยา วิจิตรวาทการ (ศิษย์เก่า Stanford d.school และ อดีตผู้จัดการที่ IDEO.org) | Skooldio Instructor
วิริยา วิจิตรวาทการ
ศิษย์เก่า Stanford d.school และ อดีตผู้จัดการที่ IDEO.org