WORKSHOP.HEADER

Data Analytics Bootcamp

เปิดรับสมัครรุ่น 2 แล้ว หลักสูตรสุดเข้มข้น 3 เดือนเต็ม ให้คุณเริ่มทำงานและตัดสินใจแบบ Data-driven โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ Data

SECTION_TITLE.OVERVIEW

5 Online Courses
2 Workshops
5 Sharing Sessions
1 Capstone Project

เปิดรับสมัครรุ่นแรกแล้ว!

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ติวเข้มพื้นฐานด้าน Data ให้แน่นปึ้กกับ Data Analytics Bootcamp ที่เข้มข้นและแตกต่างกว่าตลอด 2 เดือนเต็ม นำโดยดร.ต้า-วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist ที่ Facebook Headquater

ผ่านหลักสูตรสุดคราฟต์ที่เน้นการลงมือทำ ทั้งเวิร์กชอปผสมผสานบทเรียนออนไลน์ ซึ่งคุณจะได้ทั้งความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่ออัพสกิลให้เป็นคนทำงานที่ใช้ Data สร้างมูลค่าให้ธุรกิจได้จริง! โดยคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่

register

กิจกรรมเข้มข้นตลอด 2 เดือนเต็ม!

1 Capstone Project ที่คุณจะได้ลองลงมือทำ สร้างผลงานของตัวเอง

2 Hands-On Workshops พร้อมรับคำแนะนำใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

5 Intensive Online Courses พร้อมทีมผู้สอนช่วยตอบข้อสงสัยตลอดการเรียน ประกอบไปด้วย

5 Sharing Sessions จากสุดยอด Speakers ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจสายอาชีพ

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน พร้อมรับประกาศนียบัตร (Certificate) ทันทีเมื่อจบหลักสูตร

ดูแลหลักสูตรโดย

register

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

 • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning
 • Google Cloud Certified Professional Data Engineer
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีต Data Scientist, Facebook Inc.

พิเศษ! Guest Speakers ชั้นนำที่พร้อมมาแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการบรรยายสุดพิเศษ

register
register
register
register
register

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Manager หรือ Senior levels ที่ต้องการเข้าใจและนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจ เช่น วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจวัดผลโครงการหรือประสิทธิภาพการทำงานของทีม
 • ทีม Sales ที่ต้องการวิเคราะห์ยอดขาย ใช้ข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์การขายหรือวางแผนการขายกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูง
 • ทีม Marketing ที่ต้องการวัดผลแคมเปญการตลาด วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก(Insights) และวางแผนทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ / ต้องการย้ายสายงาน ที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หรืออยากเพิ่มทักษะใหม่เพื่อย้ายสายงาน
 • นักเรียน/นักศึกษา ที่อยากลองแก้ปัญหากับโจทย์จริง และอยากมีประสบการณ์ทำงานกับ Data เช่น คนที่เรียนสายธุรกิจหรือสนใจการเรื่องการขาย ก็สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

สิ่งที่จะได้รับจาก Bootcamp นี้

 • ดึงข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องง้อทีม IT
 • เข้าใจและทำงาน Data ได้ครบลูป ตั้งแต่การดึงข้อมูล การจัดการ วิเคราะห์ และนำเสนอเป็น Report หรือ Dashboard
 • มี Profile ที่โดดเด่นและแตกต่าง เป็นที่ต้องการของบริษัทยุคใหม่ ด้วย Certificate ที่การันตีว่าคุณผ่านหลักสูตร Data สุดเข้มข้นจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
 • เป็นส่วนหนึ่งของ Community รวมคนที่สนใจด้าน Data อยากพัฒนาศักยภาพให้เก่งขึ้นเหมือนคุณ

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Module 1 : Introduction

 • เข้าใจศาสตร์ของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้
 • วิธีเก็บข้อมูลอย่างง่าย (Data Collection)
 • พื้นฐาน Web Scraping
 • เริ่มต้นใช้งาน Google BigQuery
 • เริ่มต้นนำชุดข้อมูลมาใช้งานจาก Database
 • พื้นฐานการใช้ภาษา SQL
 • วิธีจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน (Data Transformation)
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อตอบคำถามทางธุรกิจเบื้องต้น (Data Aggregation)
 • พื้นฐานการทำ Exploratory Data Analysis (EDA)
 • ฝึกตั้งคำถามจากข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายด้วย Google Sheets
 • เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เข้าใจหลักการออกแบบและสร้าง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้ใช้และเนื้อหา
 • หลักการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟและชาร์ตรูปแบบต่างๆ
 • เริ่มต้นสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio
 • ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนตลอดหลักสูตรกับโปรเจคจริงจากที่ทำงาน หรือสร้างผลงานของตัวเองจากข้อมูลที่คุณสนใจ
 • รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานผู้ช่วยสอนตลอดการทำโปรเจค

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

Skooldio Team (ทีมผู้สอนสคูลดิโอ) | Skooldio Instructor
Skooldio Team
ทีมผู้สอนสคูลดิโอ

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
15
Dec
Tue, 15 Dec 2020, 02:00 - 10:00

Data Analytics Bootcamp รุ่นที่ 1

19,900.00
บาท

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

หากไม่สามารถเข้าร่วมบางกิจกรรมแบบ Offline (Workshop หรือ Sharing sessions) มีวิดิโอให้รับชมย้อนหลัง

A:
 1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมอย่างตั้งใจ
 3. รอรับผลการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร
 4. ชำระเงินผ่านช่องทางของเรา
A:
 1. สามารถผ่อนได้ด้วยดอกเบี้ย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับราคาปกติ [19,900]
 2. คุณจะได้สิทธิ์ราคา Early Bird เมื่อคุณสมัครก่อนวันที่ 2 ธ.ค. นี้และสมัครในนามบุคคลเท่านั้น โดยไม่สามารถผ่อนได้ [14,900]
A:
 1. คำตอบและการยอมรับเงื่อนไข
 2. การสัมภาษณ์
 3. Transcript (พิจารณาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้อง)
 4. Video แนะนำตัว

SECTION_TITLE.CONTACT