Live
Workshop
[LIVE] Data Science for Business รุ่นที่ 10
ฝึกฝนกระบวนการคิด สร้างมูลค่าให้ธุรกิจด้วยข้อมูล
Sat, 25 Apr 2020, 02:00 - 10:00
7,900.00
บาท
8,900.00
บาท

โปรโมชั่นพิเศษ

🔴 สำหรับ LIVE workshop - Data Science for Business รุ่นที่ 10

 • Early Bird กรอกโค้ด LIVEDATA4BIZ10 ลด 1,000 บาท (ด่วน! จำนวนจำกัด)

👉🏻 Early Bird ลดเหลือ 6,900 บาท จำนวนจำกัด (เมื่อสมัครในนามบุคคลธรรมดา)

 • กรอกโค้ด DATA4BIZ11 สำหรับรุ่นที่ 11
 • กรอกโค้ด DATA4BIZ12 สำหรับรุ่นที่ 12

👉🏻 เมื่อสมัคร 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,900 บาท เพียงกรอกโค้ด PACK2_Q2

รายละเอียด

ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ เรียนรู้การนําข้อมูลมาใช้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ตั้งแต่การนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การทําความเข้าใจผู้ใช้งาน ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์จากข้อมูล ผ่านตัวอย่างจากบริษัทชั้นนำของโลก


สำหรับการเรียนแบบ Live!

เรียนที่บ้าน ก็ได้รับประสบการณ์เหมือนนั่งอยู่ในคลาสจริงๆ

 • รับเอกสารประกอบการเรียนพร้อมอุปกรณ์ส่งถึงบ้านก่อนวันเรียน
 • เรียนผ่าน Zoom เห็นหน้าผู้สอนและเพื่อนร่วมคลาสทั้งหมด สามารถถามตอบได้แบบ real-time
 • สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มได้
 • ระดมไอเดีย และนำเสนอผลงานผ่าน Mural และ Google Docs/Slides
 • มี Quiz หรือ Live poll เพิ่ม engagement ของผู้เรียน
 • และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสร้าง Data-Driven Culture ให้กับทีมและองค์กร และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ
 • บุคลากรในองค์กรที่ต้องการนำข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาแนวทางนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ


ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • คอร์สนี้เน้นการปูพื้นฐานความเข้าใจด้านการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาการใช้ข้อมูลจากหลากหลายอุตสาหกรรม และไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดทางเทคนิคในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์
 • เวิร์คชอปนี้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องนำมาในวันอบรม

ผู้สอน

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

เนื้อหาในเวิร์คชอป

01
Making Impact with Data

เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้โดนใจลูกค้าโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลในองค์กร พร้อมกรณีศึกษาจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากข้อมูล (Google, Facebook, Netflix, Amazon, Builk, Nike, ฯลฯ)

 1. การวัดผลด้วยข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ (metrics)
 2. การใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง (insights)
 3. การสร้างผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่จากข้อมูล (data products)

เรียนรู้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเรียนรู้ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดที่มักพบเจออยู่เป็นประจำ และเข้าใจการใช้ภาพเพื่อแสดงผลและเล่าเรื่องจากข้อมูล (data visualization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากข้อมูลผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเรียนรู้กระบวนการนำ Machine Learning และ Artifitial Intelligence ตั้งแต่

 1. การตั้งคำถามที่ดี

 2. การรวบรวมข้อมูล

  • แหล่งข้อมูล
  • ข้อมูลเชิงพฤติกรรม
  • ข้อควรระวังในการเก็บข้อมูล
 3. การเตรียมข้อมูล

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 5. การสร้างโมเดล Machine Learning

 6. การประเมินความสามารถของโมเดล Machine Learning

ตารางเรียนรอบถัดไป

25
Apr
Sat, 25 Apr 2020, 02:00 - 10:00
Live
Workshop
[LIVE] Data Science for Business รุ่นที่ 10
7,900.00
บาท
8,900.00
บาท
20
Jul
Mon, 20 Jul 2020, 02:30 - 10:00
Data Science for Business รุ่นที่ 11
8,900.00
บาท

รีวิวผู้เรียน

ความรู้สึกจริงของผู้เรียนคอร์ส Data Science for Business

คำถามที่พบบ่อย

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท
A:

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทาง Skooldio จึงกำหนดมาตรการการป้องกันดังนี้

 1. มาตรการจัดเตรียมห้องอบรมโดยทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ของผู้เข้าร่วมทุกท่านด้วยแอลกอฮอลทุกครั้งก่อนจัดอบรม

 2. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอนามัยของผู้อบรม โดยจัดเตรียมแอลกอฮอลล้างมือ ทิชชู่เปียก และวัดอุณหภูมิของผู้สอนและผู้เข้าร่วมอบรมก่อนเข้าห้องอบรม นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางและการเข้าร่วมอบรม

 3. สำหรับท่านที่เดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ สามารถติดต่อขอคืนเงินกับทางทีมงานได้ทุกช่องทาง

สอบถามเพิ่มเติม