Workshop
Service Design Essentials รุ่นที่ 2
ออกแบบการบริการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในทุกด้าน
Sat, 08 Aug 2020, 02:30 - 10:00
8,900.00
บาท

รายละเอียด

ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ประสบการณ์การใช้งานจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญในการทําให้สินค้าและบริการของคุณมี ความแตกต่าง ทําให้ลูกค้าชื่นชอบ และกลับมาใช้งานอีกครั้ง


Service Design คือ การออกแบบให้กระบวนการทํางานมีความลื่นไหลและมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งในส่วนของงานหน้าบ้าน เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นของการทําการตลาด การใช้งานสินค้าและบริการ การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและการทําให้ลูกค้าบอกต่อ ตลอดจนส่วนงานหลังบ้านทั้งการ Operation และ Internal Experience


คอร์สนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณออกแบบช่วงเวลาที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า รวมไปถึงการออกแบบแผนการจัดการ Operation ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านแบบเข้าใจง่าย คุณจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้คุณพร้อมนําแนวคิด Service Design กลับไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจของตัวเอง


เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • Product Owner/ Manager, Project Manager ที่ต้องการนําจุดแข็งของ service คือการ design ทั้ง front-stage และ back-stage โดยใช้หลักของ user experience มาต่อยอด และ
 • Designer, Marketer, Operation Manager ที่มีส่วนงานซ้อนทับกับ scope ของ service design อยู่บ้างแล้ว


สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์คชอปนี้

 • ทํา Research เพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆของทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน
 • สร้าง Customer Journey ของ Persona ต่างๆได้
 • Ideate จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และเลือกไอเดียที่เหมาะสม
 • ออกแบบ Service Blueprint สําหรับการวางแผนและนําไปประยุกต์ใช้จริงได้
 • ทดสอบไอเดียแบบกระชับโดยการทํา customer validation


ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

 • มีความคุ้นเคยกับ Design Thinking มาบ้างแล้ว
 • ทํางานเกี่ยวกับ Management Service, Product Owner/Manager, Project Manager หรือ Operation


ผู้สอน

จักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ
Service Design consultant / Lead Service Designer at Botio.io / Former Service Designer at SCB Tranformation

เนื้อหาในเวิร์คชอป

01
Intro to Service Design
 • What is service design?
 • Types of service
 • Service Design and Its Thinking
 • Plan the Service Design Research
 • Identify Target
 • What is persona
 • Journey Map: Service in User Perspective
 • Reframe the Problems of Service
 • Design the Future Journey
 • Design the Future Service Blueprint
 • Validating the Service Idea

ตารางเรียนรอบถัดไป

08
Aug
Sat, 08 Aug 2020, 02:30 - 10:00
Service Design Essentials รุ่นที่ 2
8,900.00
บาท

คำถามที่พบบ่อย

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

สอบถามเพิ่มเติม