สคูลดิโอ
สตูดิโอของคนอยากอัพสกิล
สตูดิโอของคนที่อยากอัพสกิลแห่งอนาคต
เราคือบริษัทเทคโนโลยี ที่ตั้งใจจะพัฒนาเครื่องมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนและการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด
+ อ่านเพิ่มเติม
หาคอร์สตามทักษะแต่ละด้าน

หลักสูตรที่ช่วยต่อยอดธุรกิจคุณ

บทเรียนที่เราคิดค้นมาแล้วว่าจะช่วยผลักดันศักยภาพ ของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Design Sprint Academy
เรียน Design Sprint ในแบบฉบับของ Google
สอนโดย Certified Sprint Master คนแรกของประเทศไทย
มีทั้ง Online และ Workshop พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับต่อยอด
Data Science and Analytics Bootcamp
หา insights จากข้อมูล เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
เรียนรู้ตั้งแต่การจัดการ วิเคราะห์ ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูล
สอนโดยอดีต Data Scientist จาก Facebook