Messenger app icon
คุยกับเรา

In-house Training Services

พลิกโฉมองค์กรคุณ ด้วยทักษะแห่งอนาคต

อัปสกิลให้บุคลากรขององค์กรพร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ เวิร์กชอป หรือ bootcamp ที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นและเน้นทำโปรเจกต์จริง

สถาบันคู่องค์กรชั้นนำของประเทศ

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 สคูลดิโอ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้าไปช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสมัยใหม่ ให้พร้อมแข่งขัน ทำหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดช่วยให้คำปรึกษาตลอดจนออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์แต่ละองค์กรมากที่สุด

10,000+
ผู้เข้าร่วมอบรม
500+
องค์กรที่ไว้วางใจ
200+
เวิร์กชอป

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

AIS
Bangkok Bank
KBank
Krungsri

หลักสูตรยอดนิยม

ก้าวสู่การเป็น Data-Driven Organization

เสริมสกิลสำคัญในการทำงานกับข้อมูล ต้ังแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงหลักสูตรสำหรับผู้นำขององค์กร

Data Hackathon

Open Book IconBootcamp
Blank Calendar Iconระยะเวลา 2-5 วัน

ลุยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา insights จากข้อมูลจริงของทีมตัวเอง ไปพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Leading with Data

Open Book IconWorkshop
Blank Calendar Iconระยะเวลา 1 วัน

ก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่พร้อมพาทีมสู่ Data-Driven Organization

Executive Series

หลักสูตรผู้บริหาร

1 Day Workshop

Generative AI Mastery for Executives

ครบทุกเรื่องสำคัญ ที่ผู้บริหารต้องรู้ เกี่ยวกับ Generative AI เทคโนโลยีใหม่

2 Days Workshop

Driving Digital Strategy with Data-Enabled Innovation

เรียนรู้การนำ Data มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ (Digital Strategy) เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์องค์กรและ สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า

2 Days Workshop

Performance Marketing Strategy for Executives

วางกลยุทธ์การตลาดแบบวัดผลได้ ให้ธุรกิจ ใช้งบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 Weeks Bootcamp

Digital Leadership Bootcamp

เรียนรู้ทักษะสมัยใหม่ในการบริหารองค์กรและ Talents จาก Instructors ตัวจริงระดับท็อปของวงการ

ทักษะที่เป็นที่ต้องการสูง

Data Icon

Data

 • Data Analysis
 • Data Visualization
 • Dashboard Design
 • Machine Learning and AI
 • SQL and Python Programming
 • Power BI, Tableau, and Data Studio
Software Development Icon

Software Development

 • Full-stack Web Development
 • Mobile App Development (iOS & Android)
 • DevOps & Microservices
 • Golang
 • Cloud: AWS, GCP, Azure
 • Software Engineering Best Practices
Design Icon

Design

 • User Experience (UX) Design
 • User Interface (UI) Design
 • Service Design
 • Design for Non-Designers
 • Prototyping and Usability Testing
Business Icon

Business

 • Digital Business Strategy
 • Communicating with Infographics
 • Storytelling
 • Design Thinking
 • Agile, Scrum, and OKRs
 • Go-to-Market Strategies
Product Management Icon

Product Management

 • Design Sprint
 • Product Strategy

Data Analysis

Data Visualization

Dashboard Design

Machine Learning and AI

SQL and Python Programming

Power BI, Tableau, and Data Studio

Full-stack Web Development

Mobile App Development (iOS & Android)

DevOps & Microservices

Golang

Cloud: AWS, GCP, Azure

Software Engineering Best Practices

User Experience (UX) Design

User Interface (UI) Design

Service Design

Design for Non-Designers

Prototyping and Usability Testing

Digital Business Strategy

Communicating with Infographics

Storytelling

Design Thinking

Agile, Scrum, and OKRs

Go-to-Market Strategies

Design Sprint

Product Strategy

ผลตอบรับจากองค์กรต่าง ๆ

Why Skooldio | Skooldio for Business

Why Skooldio

ที่ สคูลดิโอ เราเชื่อว่าแต่ละองค์กรมีความเหมือนในแง่ของความต้องการพัฒนาให้องค์กรพร้อมแข่งขันอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความต่างในบริบท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ความพร้อมขององค์กร และสภาวะตลาด เราจึงพิถีพิถันในการให้ความช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับ 4 ข้อนี้เป็นพิเศษ

Consultative Approach

ผู้สอนและทีมงานของสคูลดิโอเข้าใจดีว่า องค์กรแต่ละองค์กรมีความท้าทายและบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานร่วมกัน สคูลดิโอจะช่วยหาความต้องการที่แท้จริงของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หารูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างของรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีตั้งแต่คอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนจบได้ในไม่กี่ชั่วโมง เวิร์กชอปที่ทั้งเรียนรู้พร้อมลงมือทำภายใน 1-3 วัน ไปจนถึง bootcamp ที่สามารถผสมผสานทั้ง ออนไลน์ เวิร์กชอป และโปรเจกต์ทำงานจริงเข้าด้วยกัน ทั้งนี้การเลือกรูปแบบขึ้นอยู่กับโจทย์ขององค์กรนั้นๆ

ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบมาโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงานที่ดูแลหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้สามารถปรับกรณีศึกษา (case studies) หรือกิจกรรมในเวิร์กชอปให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนได้ ตอบขอบเขตอันสมควร

ที่สคูลดิโอเราเข้าใจดีว่าองค์กรต้องการให้บุคลากรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่เป็นตัวจริงเสียงจริง มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่สอน เพื่อจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และหลักในการนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริงของโลกธุรกิจ

ตัวอย่างทีมผู้สอน

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (Certified Design Sprint Master) | Skooldio Instructor

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

 • Certified Design Sprint Master
 • Ex-Data Scientist at Facebook HQ
 • Google Developers Expert in Machine Learning
อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy) | Skooldio Instructor

อภิรักษ์ ปนาทกูล

 • Founder of UX Academy
 • Certified Design Sprint Master
ธนิสรา เรืองเดช (Co-founder, Punch Up, Data-Storytelling Consulting & Studio) | Skooldio Instructor

ธนิสรา เรืองเดช

 • Co-founder, Punch Up, Data-Storytelling Consulting & Studio
 • Former Assistant Editor and Writer, The MATTER
สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน (Technical Coach and Software Craftsman at Siam Chamnankit) | Skooldio Instructor

สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

 • Technical Coach and Software Craftsman at Siam Chamnankit
จิรายุส นิ่มแสง (Founder and CEO, Opsta, DevOps Consulting Company) | Skooldio Instructor

จิรายุส นิ่มแสง

 • Founder and CEO, Opsta, DevOps Consulting Company
 • Google Developers Expert in Google Cloud Platform
ระพีพรรณ เหล่าจำรูญวรพงศ์ (Microsoft Certified Solution Associate in BI Reporting) | Skooldio Instructor

ระพีพรรณ เหล่าจำรูญวรพงศ์

 • Microsoft Certified Solution Associate in BI Reporting
 • Co-owner and Content Creator, “ขี่ช้างจับข้อมูล”

Online Solutions

บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ (Learning Management System)

Active Learning | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learn & Practice | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Certificate | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learning Analytics | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์

Active Learning

เรียนได้ตามความสะดวกของแต่ละคน ดูซ้ำได้ตามต้องการ พร้อมทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ หรือมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามให้ผู้สอนมาช่วยตอบได้บนแพลตฟอร์ม

ได้เรียนพร้อมกับลงมือทำทันที เพื่อฝึกคิดและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้จริงได้ ทั้งการเขียน Code Python SQL และฝึกทำ Spreadsheet บนแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปโปรแกรมอื่น

เมื่อเรียนจบครบทั้งคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือแชร์ไปที่ facebook LinkedIn และ Twitter ได้ทันที

สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน เช่น ชอบเรียนบทไหน, ติดขัดเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้สอนช่วยพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

Active Learning | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learn & Practice | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Certificate | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learning Analytics | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร