จิรายุส นิ่มแสง
Certified Kubernetes Administrator (CKA) & Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย

ปัจจุบัน

  • Certified Kubernetes Administrator (CKA) คนแรกของประเทศไทย
  • Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย
  • Google Developers Expert (GDE) ด้าน Google Cloud Platform คนแรกของประเทศไทย
  • ผู้ก่อตั้ง และ CEO ที่ Opsta
เวิร์คชอป
  • Deploying Applications with Kubernetes Best Practices รุ่นที่ 3