Bootcamp

อัปสกิลแบบก้าวกระโดดด้วยหลักสูตรระยะยาว

ทั้งด้าน Data Analytics, UX/UI, Product Management, และ Digital Leadership เรียนกับผู้สอนและ Speaker ระดับท็อปของวงการ อัดแน่นทุกเนื้อหา เรียนจบใช้ได้จริง

อัปสกิลแบบก้าวกระโดดด้วยหลักสูตรระยะยาว

รวม Bootcamp ทั้งหมด

Digital Leadership Bootcamp | หลักสูตร 7 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ต้องการปรับแนวคิด และวิธีทำ ธุรกิจ ให้พร้อมรับมือ Digital Transformation เรียนรู้แบบเข้มข้นจาก ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับประเทศ

Digital Leadership Bootcamp

หลักสูตร 7 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ต้องการปรับแนวคิด และวิธีทำ ธุรกิจ ให้พร้อมรับมือ Digital Transformation เรียนรู้แบบเข้มข้นจาก ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับประเทศ

เริ่มเรียน 28 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2567

Performance Marketing Bootcamp | อัปสกิลเหล่านักการตลาดเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Performance Marketer ตัวจริง ตำแหน่งที่หลายๆ บริษัทต้องการ ด้วยเนื้อหา สุดเข้มข้นให้คุณลงแรงให้ถูกจุดสร้าง ROI สูงสุดให้กับธุรกิจของคุณ ตลอด 7 สัปดาห์

Performance Marketing Bootcamp

อัปสกิลเหล่านักการตลาดเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Performance Marketer ตัวจริง ตำแหน่งที่หลายๆ บริษัทต้องการ ด้วยเนื้อหา สุดเข้มข้นให้คุณลงแรงให้ถูกจุดสร้าง ROI สูงสุดให้กับธุรกิจของคุณ ตลอด 7 สัปดาห์

เริ่มเรียน 30 มิถุนายน - 1 กันยายน 2567

Web Development Bootcamp | หลักสูตร 3 เดือนรูปแบบ Hybrid (Online+Onsite) ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาก้าวสู่สายงานการเป็น Front-End Developer โดยเน้นด้านการพัฒนาเว็บไซต์

Web Development Bootcamp

หลักสูตร 3 เดือนรูปแบบ Hybrid (Online+Onsite) ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาก้าวสู่สายงานการเป็น Front-End Developer โดยเน้นด้านการพัฒนาเว็บไซต์

เริ่มเรียน 16 มิถุนายน - 25 สิงหาคม 2567

UX/UI Bootcamp | หลักสูตร 6 สัปดาห์ที่คุณจะได้เรียนรู้ครบ ทุกหัวที่สำคัญกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ พร้อมสำหรับการทำงานจริงในสายอาชีพ UX/UI

UX/UI Bootcamp

หลักสูตร 6 สัปดาห์ที่คุณจะได้เรียนรู้ครบ ทุกหัวที่สำคัญกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ พร้อมสำหรับการทำงานจริงในสายอาชีพ UX/UI

เริ่มเรียน 8 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2567 (รุ่น 7)

Data Engineering Bootcamp | ก้าวแรกสู่การทำงานสาย Data Engineering เปลี่ยนคุณให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทำงานตำแหน่งที่บริษัทจำนวนมากต้องการ

Data Engineering Bootcamp

ก้าวแรกสู่การทำงานสาย Data Engineering เปลี่ยนคุณให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทำงานตำแหน่งที่บริษัทจำนวนมากต้องการ

เริ่มเรียน สิงหาคม - กันยายน 2567

Data Analytics Bootcamp | หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูลเปลี่ยนคุณ ให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

Data Analytics Bootcamp

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูลเปลี่ยนคุณ ให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

Product Management Bootcamp | หลักสูตร 10 สัปดาห์สุดเข้มข้นด้วยเนื้อหาสำคัญ เตรียมความพร้อมให้คุณเป็น Product Manager

Product Management Bootcamp

หลักสูตร 10 สัปดาห์สุดเข้มข้นด้วยเนื้อหาสำคัญ เตรียมความพร้อมให้คุณเป็น Product Manager

เริ่มเรียน 7 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2567 (รุ่นที่ 7)