สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

Technical Coach และ Software Craftsman ที่สยามชำนาญกิจ
คอร์สออนไลน์
  • Microservices Essentials
เวิร์กชอป
  • Fullstack Automation Software Testing รุ่นที่ 2
  • Fullstack Automation Software Testing รุ่นที่ 3