fbpx
Skooldio Data Analytics Bootcamp

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 3 เดือนเต็มที่จะเปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-driven ได้ทันที

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน Data

8 พฤษภาคม – 1 สิงหาคม 2564

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Data Analytics Bootcamp (DAB)

prototype

เรียนจบ พร้อมทำงานกับ Data ได้ทันที

เข้าใจ และทำงานกับ Data ได้ครบลูป ตั้งแต่การดึงข้อมูล การจัดการ วิเคราะห์ และนำเสนอเป็น Report/Dashboard ได้โดยไม่ต้องง้อทีม IT

leadership

อัพโปรไฟล์ด้วย Certificate ด้าน Data

Profile ที่โดดเด่นและแตกต่าง เป็นที่ต้องการของบริษัทยุคใหม่ ด้วย Certificate หลักสูตร Data สุดเข้มข้นจาก Skooldio

networking

เป็นส่วนหนึ่งของ Data Community

เป็นส่วนหนึ่งของ Community ที่รวมคนที่สนใจด้าน Data ที่อยากพัฒนาศักยภาพให้เก่งขึ้นเช่นเดียวกับคุณ

รู้จัก DAB รุ่นที่ 1

Data Analytics เหมาะกับใคร เรียนแล้วจะได้อะไร หลักสูตรที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไง

HEAR FROM OUR PROGRAM CURATOR (ต้องเขียนใหม่)

“การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันรวดเร็วทำให้เราต้องพัฒนาทักษะ และวิธีการทำงานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ที่ Skooldio เราเชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงสุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำยุคดิจิทัลไม่ใช่เก่งแค่บริหาร แต่ต้องสร้างนวัตกรรมที่จะทำให้องค์กรไปไกลกว่าเดิม

หลักสูตร Digital Leadership Bootcamp หลักสูตร 10 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ต้องการปรับแนวคิด และวิธีทำธุรกิจ ให้พร้อมรับมือ Digital Transformation ด้วยสกิลที่โลกอนาคตต้องการ เข้มข้น และแตกต่างกว่า ด้วย Bootcamp ที่เน้นการลงมือทำ พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในองค์กรใหญ่ระดับโลกมากมายทั้ง Facebook, Google, Amazon, Line, Lazada รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำสัญชาติไทยอย่าง SCB10X, Builk และ Jitta พร้อมกิจกรรม Design Sprint เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพ นำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง และสามารถสร้างทีมงานที่มีความพร้อม ที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล”

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ต้า)

Managing Director, Skooldio
Google Developers Expert in Machine Learning
Ex-Data Scientist, Facebook
Ph.D. in Operations Research, MIT
B.Eng. (Computer), Chulalongkorn University

ตัวอย่าง SPEAKERS จาก DAB รุ่นที่ 1

Virot Chiraphadhanakul

Managing Director, Skooldio

Natth Bejraburnin

Senior Data Scientist, SCB Abacus

Jarun Ngamvirojcharoen

Chief Data Scientist, Sertis

Phuwarat Norchoovech

Chief Product and Data Officer, Credit OK

Thanachart Ritbumroong

Head of Business Analytics and Intelligence, NIDA

Patcharamai Tatiyavattanachai

Senior Product Owner (Loyalty), Agoda

WHAT YOU'LL LEARN

Data Literacy

Data Literacy

เข้าใจศาสตร์ของข้อมูล มีมุมมองในการนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานและสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

Data Wrangling

Data Wrangling

ฝึกฝนการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล และตอบคำถามทางธุรกิจด้วยข้อมูลเบื้องต้นผ่านภาษา SQL

Web Scraping

Web Scraping

เรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ หรือ เว็บเพจ เบื้องต้น โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

Data Analysis

Data Analysis

ฝึกฝนการตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย Google Sheets

Data Visualization

Data Visualization

เรียนรู้หลักการออกแบบ Dashboard ที่ดีและฝึกฝนการนำเสนอข้อมูลด้วย Google Data Studio

Statistical Thinking

Statistical Thinking

เรียนรู้หลักสถิติเบื้องต้น เช่น A/B Testing, Regression เพื่อให้มั่นใจว่าคุณแปลผล Insights จากข้อมูลได้ถูกต้อง

WHO SHOULD LEARN DATA ANALYTICS

🔶 Manager / Senior levels 

ที่ต้องการเข้าใจ และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจ เช่น วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจวัดผลโครงการหรือประสิทธิภาพการทำงานของทีม.

🔶 ทีม Sales 

ที่ต้องการวิเคราะห์ยอดขาย ใช้ข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์การขาย หรือวางแผนการขายกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูง

🔶 ทีม Marketing 

 ที่ต้องการวัดผลแคมเปญการตลาด วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) และวางแผนทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

🔶 บุคคลทั่วไปที่สนใจ / ต้องการย้ายสายงาน 

ที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หรืออยากเพิ่มทักษะใหม่เพื่อย้ายสายงาน

🔶 นักเรียน/นักศึกษา

ที่อยากลองแก้ปัญหากับโจทย์จริง และอยากมีประสบการณ์ทำงานกับ Data เช่น คนที่เรียนสายธุรกิจหรือสนใจการเรื่องการขาย ก็สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะมาร่วมผลักดันทีม และองค์กรของคุณ

สู่การเป็น Data-Driven Organization

เนื้อหาใน Data Analytics Bootcamp

 • Intro to Web Scraping
  • Data Sources
  • Data from websites
  • What is Web Scraping?
  • Ethics
  • robots.txt
 • HTML Essentials
  • HTML Essentials
  • HTML Tags
  • HTML Lists
  • HTML Tables
  • HTML Attributes
 • Scraping Static Websites
  • IMPORTHTML() 
  • DOM Tree
  • XPath
  • IMPORTXML()
  • RSS Feed
 • APIs
  • AJAX Websites
  • HTTP Requests
  • HTTP Responses
 • Robotic Process Automation (RPA)
  • Web Scraper – Chrome Extension
  • Scraping a Site
  • Common Patterns
  • Sitemap
  • Selector
 • Data Science Introduction
  • Welcome
  • Data is everywhere
  • New data sources
  • What is Data Science?
 • Making Impact with Data
  • Turning data into metrics
  • Measuring the right thing
  • No single best metric
  • Examples of metrics
  • Common business metrics
  • Metrics are people, too!
  • Getting feedback from users
  • Using data to drive new products
  • Big data
  • A/B testing
  • Example of A/B testing
  • Turning data into products
  • Example of data products
  • Think big, start small
  • Use product design
  • Humanize algorithms
 • Skills for Data Scientists
  • Skills
  • Coding skills
  • Math and statistics
  • Making decisions with data
  • Correlation doesn’t imply causation
  • Machine Learning
  • Additional skills
  • Teamwork
  • Data scientist vs. other roles
 • Data Science Process
  • Ask
  • Collect
  • Manipulate
  • Analyse
  • Model
  • Evaluate
  • Communicate
 • For More Information: Click Here!
 • SQL Basic Concepts
  • Relational Database
  • SQL statements
  • Reference manual / Documentation
 • Querying Data
  • SELECT statement
  • Filtering data with WHERE
  • Logical operators and comparison functions (AND, OR, NOT, IS NULL, LIKE, BETWEEN)
  • LIMIT and DISTINCT
  • Sorting results with ORDER BY
  • Transforming data with date, string, and numeric functions
 • Aggregating Data
  • Aggregate functions (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVERAGE)
  • GROUP BY
  • Filtering groups with HAVING
 • Combining Tables
  • Working with multiple tables (Primary keys and Foreign keys)
  • JOIN statement
  • Types of JOINs (INNER JOIN, CROSS JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN)
  • UNION statement
 • For More Information: Click Here!
 • EDA Introduction
  • What is EDA?
  • Why EDA?
  • Data Visualization
  • Iterative Process
  • Case Study: Problem
  • Case Study: Hypothesis Formulation
  • Case Study: Data Analysis (I)
  • Case Study: Data Analysis (II)
  • Case Study: Data Visualization
  • Recap: EDA
 • Data Transformation
  • Data Tables
  • Tidy Data
  • Pivot / Unpivot
  • Common Data types
  • Data Transformation
  • Google Sheets
  • Setting Display Language
  • Keyboard Shortcuts
  • Exercise: Keyboard Shortcuts
  • Formula Syntax & Name range
  • Reference Types
  • IF / Nested IF / IFS
  • AND / OR
  • SWITCH
  • Information Functions
  • LEN / TRIM / LEFT / RIGHT / MID / UPPER / LOWER / PROPER
  • REPLACE / SUBSTITUTE / SEARCH
  • Combining Text
  • Splitting Text to Columns
  • Date Value
  • Create Date
  • Setting Locale Date / Time
  • Date Elements
  • EOMONTH
  • Date Calculation
  • INDEX / MATCH / INDEX + MATCH
  • VLOOKUP / HLOOKUP
  • Importing Data from CSV
  • Importing Data from HTML
 • Analyzing One Variable
  • Analyzing a Numerical Variable
  • Mean vs. Median
  • Spread
  • Distribution
  • Outliers
  • Summarizing Data
  • Tips: Status Bar
  • Conditional COUNT / SUM / AVERAGE
  • Filtering Rows
  • Visualizing Distributions
  • Histogram
  • Robust Statistics
  • Categorical Data
  • Frequency Table
  • Visualizing Comparison, Composition
  • Bar Chart / Pie Chart
  • Case Study: Facebook Data
  • Case Study: Analyzing One Variable
  • Always look at actual data!
 • Analyzing Multiple Variables
  • Analyzing Two Variables
  • Correlation
  • Scatter Plot
  • Exploring Numerical x Numerical
  • Contingency Table
  • Heat Map
  • Categorical x Numerical
  • Values and Dimensions
  • Visualizing Comparison, Composition
  • Exploring Categorical x Continuous
  • Visualizing Time-Series
  • Exploring Time Series
  • Exploring Multiple Variables
  • Case Study: eJeab vs. Drama-Addict
  • Project: eJeab vs Drama-Addict
 • Understanding Data
  • Unit of Analysis
  • Correlation & Causation
 • For More Information: Click Here!
 • Dashboard Design Introduction
  • Understand the importance of dashboards in organizations and how good dashboard designs help empower everyone in the organization to make data-informed decisions.
 • Users
  • Learn how to empathize with users to understand their business questions. Understands how data can help you understand the problem, figure out the reasons, and identify the next best actions.
 • Content
  • Understand the basics of business metrics and explore some commonly used business metrics.
 • Presentation
  • Understand the importance of data visualization. Do’s and don’ts in data visualization.
 • Navigation
  • Learn how to put charts and other information together in a dashboard to enable autonomy in day-to-day decisions.
 • For More Information: Click Here!
 • Introduction
  • Google Data Studio
  • Report Gallery
  • Example 1: Website Traffic
  • Example 2: Sales
  • Example 3: People Analytics
  • Example 4: Photo Album
  • Create Your First Report (I)
  • Create Your First Report (II)
  • Exercise: Create Your First Report
 • Preparing Data
  • Connectors
  • Create Data Source
  • Lazada Transactions Dataset
  • File Upload Connector
  • Google Sheets Connector
  • Facebook Insights Dataset
  • BigQuery Connector
  • Edit Data Source
  • Edit Fields
  • Exercise: Edit Fields
  • Add a Calculated Field
  • Data Source Settings
  • Edit Connection
  • Exercise: Preparing Dataset
 • Creating Reports – Table
  • Create Report
  • Create Table
  • Date/Time Dimension
  • Metrics
  • Chart Interaction
  • Exercise: Daily Sales
  • Solution: Daily Sales Methods of Aggregation
  • Comparison Calculation
  • Running Calculation
  • Exercise: Sales analysis by product
  • Table Formatting
  • Conditional Formatting
  • Table with Heatmap/Bars
  • Filtering Table/Optional Metrics
  • Exercise: Transaction with Status Flag
  • Create Pivot Table
  • Expand/Collapse
  • Applying Filter with Pivot Table
 • Creating Reports – Other Charts
  • Scorecard
  • Comparison Date Range
  • Sparkline
  • Exercise: Sparkline
  • Time Series
  • Time Series: Formatting
  • Time Series: Multiple Metrics
  • Time Series: Break Down
  • Exercise: Times Series
  • Area Chart
  • Bar Chart
  • Bar Chart: Multiple Dimensions/Metrics
  • Exercise: Bar Chart
  • Pie/Donut Chart
  • Tree Map
  • Scatterplot
  • Geo Map/Google Maps
  • Bullet Chart
  • Community Visualization
 • Creating Reports – Controls
  • Controls
  • Input Box
  • Advanced Filter
  • Date Range
  • Scope of Control
  • Navigation
 • Sharing Reports
  • Sharing
  • Schedule Email Delivery
  • Report Link & Embed Report
  • Download Report
 • Advanced Features
  • New Metrics
  • Text Transformation
  • Branching Logic
  • Other Formulas
  • Blended Data (I)
  • Blended Data (II)
  • Reaggregation
  • Blended Lag & Self Join
  • Exercise: Blend Lag
  • Data Hierarchies
  • Parameter
 • Case Study
  • Instruction
  • Case Study
  • Closing
 • For More Information: Click Here!
 •  Intro to Probability and Statistics
  • Random variables
  • Descriptive Statistics
  • Probability distributions
  • Central Limit Theorem
 • Inferential Statistics
  • Population vs. Sampled Data
  • Estimation
  • Hypothesis Testing
  • Confidence Interval
  • A/B Testing
 • Regression Analysis
  • Correlation
  • Linear regression

CERTIFICATES

DAB Certificate of Participation

Certificate of Participation

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนจบหลักสูตร และทำ Group Project สำเร็จ

DAB Certificate of Achievement with Capstone Project

Certificate of Achievement
with Capstone Project

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ทำ Personal Capstone Project สำเร็จ

ACTIVITIES

Data Analytics Bootcamp Online Courses

Online Courses

Project-based Skooldio
Signature Courses

เรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอออนไลน์บน Platform ของ Skooldio พร้อมทำแบบฝึกหัดเน้นย้ำความเข้าใจ

Skooldio on-site workshop

Offline Workshops

Exclusive Workshops 
with Dr.Virot
เรียนรู้ผ่าน Lecture ให้พร้อมติดอาวุธเพิ่มก่อนลงมือทำ Personal Capstone Project

Skooldio DAB Guest Speaker

Guest Speakers

Casual Talks
by Data Professionals
ร่วมฟังการแชร์ประสบการณ์การทำงานในสาย Data จาก Speakers ผู้เชี่ยวชาญในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

Skooldio DAB Capstone Project
Skooldio DAB Pitching Day

Group Project

Learning with peers through Group Dynamic
นำสิ่งที่เรียนมาลงมือทำจริงในรูปแบบทีม เพื่อให้คุณได้ทำจริง ๆ


Personal Capstone Project

Bringing your Analytic Skills to the next level
นำสิ่งที่เรียนมาแก้ปัญหาเรื่องที่คุณสนใจ
พร้อมรับคำแนะนำจากทีม TA และ ดร.วิโรจน์ – พี่ต้า

Project Pitching

Share What You Discovered
แชร์ประสบการณ์การใช้ Data Analytics ในการทำ Project ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถสื่อสาร Insight
ที่น่าสนใจได้ชัดเจน

PRICING PLANS

ราคาต่อ 1 ท่าน (VAT Included)

Regular

Regular 29,900

เมื่อชำระเงินภายใน
7 พ.ค. 2564

สมัครเลย

Pack 2

Pack 2 27,900

เมื่อสมัครในนามองค์กร
2 ท่าน

สมัครเลย

Pack 3+

Pack 3+ 24,900

เมื่อสมัครในนามองค์กร
ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

สมัครเลย

** สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น

 

Data Analytics Bootcamp Scholarship

พิเศษเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น !! 

มาแล้วกับโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เข้าร่วม Data Analytics Bootcamp รุ่นที่ 2 กับ Skooldio 

ด้วยทุนการศึกษาเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนค่าเรียน 50% 

เริ่มสมัครทุนวันนี้ – 18 เมษายน 2564

ด่วน! รับจำนวนจำกัด มาร่วมอัพสกิล Data Analytics ไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเต็ม 064 696 9391 | คุณแต๊ก 099 624 9162