ONLINECOURSE.HEADER

Airtable: From Zero to Hero

เพิ่ม Productivity ในการทำงาน ด้วย No-code Platform

2,990.00
บาท
4.3
มาพร้อม 3 แบบฝึกหัด
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

จาตุรงค์ ตั้งธนวิชญ์ (Former Operations Director, Cleverse Corporation Co., ltd.) | Skooldio Instructor
จาตุรงค์ ตั้งธนวิชญ์
Former Operations Director, Cleverse Corporation Co., ltd.
วรพล รัตนพันธ์ (General Manager, Degree Plus) | Skooldio Instructor
วรพล รัตนพันธ์
General Manager, Degree Plus

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ฝึกทำจริง! กับ 3 โปรเจกต์สุดเข้มข้น

 • Event Planning: ช่วยจัดการงานต่างๆ เช่น งานเลี้ยงลูกค้า งานเลี้ยงภายในบริษัท เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้จัดการงานย่อยๆ ได้ดีขึ้น สามารถ Track ได้ว่างานไหนใครรับผิดชอบและอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว
 • Reimbursement: ทำระบบเบิกจ่ายให้ง่ายขึ้น รู้ได้ว่าใครเบิกค่าอะไร เท่าไหร่ สามารถแนบไฟล์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้เลย รวมไปถึงการดูงบประมาณของรายจ่ายแต่ละประเภทว่าพอหรือไม่ และในคอร์สนี้จะสอนสร้างการแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายแต่ละ Period อีกด้วย
 • Sales CRM: ช่วยให้รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนสนใจสินค้าประเภทไหน สถานะเป็นอย่างไร (จ่าย/ไม่จ่าย/หรือกำลังจะจ่าย) รู้ว่าลูกค้าคนไหน พนักงานขายคนใดเป็นคนดูแล

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ..

 • เข้าใจการกำหนดประเภทของข้อมูลต่างๆ
 • สามารถใช้ Airtable ในการจัดการข้อมูลได้ เช่น การจัดเรียงข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูลและการใช้สูตรพื้นฐาน
 • เข้าใจการใช้งาน Features ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงาน พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • พัฒนาระบบจัดการภายใน และการบริหารลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วย Airtable
 • สร้างระบบการเตือนและติดตามงานแบบอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น LINE หรืออีเมล

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ

 • Human Resource ที่ต้องการสร้างฐานข้อมูลของพนักงานที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม สร้าง Permission การเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานแยกรายบุคคลได้
 • Accountant/Finance ที่อยากสร้างระบบการออกเอกสาร เช่น การรับวางบิล การทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ระบบเบิกจ่ายให้ง่ายขึ้น สามารถแนบไฟล์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้เลย หรือแม้กระทั่งตรวจสอบเอกสาร หรือกด Approve แบบอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานเอกสาร
 • Business Owner, SME หรือ Startup ที่ต้องการพัฒนาระบบจัดการภายใน การบริหารลูกค้า โดยที่ไม่อยากลงทุนกับระบบ Operations ที่มีราคาสูง และต้องการ Tools ที่สามารถเข้ามาใช้กับองค์กรและทีมต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย
 • Sales/พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่อยากสร้างระบบ CRM กับลูกค้าของตนเองได้ สร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลกับลูกค้า หรืออยากได้ Tools ที่ช่วยจัดการออเดอร์ หรือระบบแจ้งเตือนเมื่อสต็อกของใกล้จะหมด และสามารถใช้งานได้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้
 • Project Manager ที่ต้องการ Tools ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงาน ติดตาม Project ได้ดีขึ้น และช่วยตรวจสอบข้อมูล ได้ว่าใครรับผิดชอบงานไหน ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 • Marketing ที่ต้องการทำ Content Management และวางตารางสำหรับโพสต์คอนเทนต์บน Social Media ต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ ผ่านเครื่องมือเดียว
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาระบบการทำงานของตนเองให้สะดวก รวดเร็วและมี Productivity มากกว่าเดิม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ++Facebook ของ Skooldio++
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Course

Course Materials

Pain Points: Data and Operations

5:30

Airtable Superpowers

Case study: Favipiravir

8:00

Outlining Your Workflows

3:18

Moving Your Workflows to Airtable

4:22

Signing up

Workspaces and Bases

3:37

Fields and Records

3:12

Sharing your Workspaces and Bases

[Field Types] Single Line Text and Long Text

[Field Types] Single Select and Multiple Select

2:20

[Field Types] Phone Number and Email

1:07

[Field Types] Number, Currency, and Percentage

2:36

[Field Types] Formula

4:34

Essential Formulas

[Field Types] Date

3:21

Other Field types

Airtable Views

4:33

Automations

3:43

Recap

0:58

Project overview

Choosing templates

4:33

Event Planning template

6:34

Adding, Hiding, and Deleting Fields

2:31

Linked Fields

7:23

[Formulas] IF

1:34

Grid View and Sharing

6:19

Calendar View

4:58

Recap

1:12

Project overview

Exercise: Field Types and Base Design

Employee Table

6:03

Transaction Table

8:53

Expense Type Table

8:04

Account Payment Table

7:15

[Field Types] Autonumber

6:50

[Formulas] DATE_FORMAT and Rollup with conditions

7:29

Group, Filter, and Sort

5:33

Form View

7:25

[Automations] Sending emails

10:30

Recap

2:35

Project overview

Exercise: Field Types and Base Design

Customers, Sale Agents, and Properties Tables

3:36

Quotations

2:26

[Automations] Condition matching

3:27

Recap

0:19

Pricing Plans

4:29

[Apps] Chart and Dashboard

3:22

[Apps] Page Designer

5:10

[Apps] Code for LINE Notify

5:53

Congratulations

0:53

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES