ONLINECOURSE.HEADER

AppSheet: Building Your No-Code Apps

สร้าง Application เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไม่เขียน Code

2,990.00
บาท
4.4
3 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน Coding
รับ Certificate หลังเรียนจบ
ฟรี! Cheat Sheet สรุปเนื้อหา

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ชวรณ ธีระกุลชัย (No-Code Entrepreneur, Gravure Tech) | Skooldio Instructor
ชวรณ ธีระกุลชัย
No-Code Entrepreneur, Gravure Tech

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Class

Course Materials

Why No-Code Platform ?

Why AppSheet ?

2:52

Creating Applications

3:30

Basic Features in AppSheet

5:59

Advanced Features in AppSheet

3:19

Introduction

1:02

[1] Preparing the Database

2:25

[2] Connecting to AppSheet

1:03

[3] Sharing and Deployment

1:40

Problems and Requirements

2:37

Solution

2:27

Application Design

3:59

How Many Tables Should We Have?

Dealing with Tables

5:58

What Data Should We Include?

Data in Tables

11:16

Converting Data into Tables

6:40

Data Types

14:40

Defining Data Types

Connecting Tables

3:24

A Completed Database

4:45

AppSheet UI

From Google Sheet to AppSheet

5:46

ProductDB - Tables Tab

8:54

ProductDB - Simulator

2:56

ProductDB - Columns Tab Part 1

12:46

ProductDB - Columns Tab Part 2 (Formula and Initial Value)

9:31

ProductDB - UX Tab Part 1 (Overview of Views)

5:41

ProductDB - UX Tab Part 2 (View Types)

10:37

ProductDB - UX Tab Part 3 (Other Views)

15:06

Connecting to the Table

4:46

UX Tab

6:24

Data Tab

8:40

ReceiveDB

Virtual Column - ProductQTY

9:09

Virtual Column - ProductSign

3:45

Data Formatting

2:42

Form

2:48

Slice

4:47

Branding

2:59

Sharing and Deployment

1:33

Pricing Plan

5:37

Farewell

2:02

SECTION_TITLE.OVERVIEW

หากคุณคือคนที่…

 • อยากสร้างแอปฯ แต่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม
 • อยากสร้างแอปฯ ง่ายๆ ไว้ใช้งานเองภายในองค์กร
 • อยากลองทำแอปฯ Prototype ไว้ทดลองก่อนลงทุนพัฒนาจริง

คอร์สออนไลน์นี้จะสอนให้คุณสร้างแอปฯ ที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องเขียน Code

AppSheet เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยพัฒนา Mobile Application แบบไม่ต้องใช้โค้ด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการ Coding หรือแม้แต่บริษัทที่ไม่มีทีมโปรแกรมเมอร์ ก็สามารถสร้าง Mobile Application ที่ใช้งานได้จริงได้ด้วยตัวเอง เพียงเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Google Sheets, Excel หรือ Cloud SQL นอกจากนี้การที่ AppSheet ถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัท Google นั้น ยังทำให้ AppSheet สามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Google Data Studio, Google Workspace (Google Docs, Sheets, Forms, Drive), และ Google Maps

AppSheet เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการทำงานด้วยหลากหลายฟังก์ชันในแอปฯ เดียว ใช้งานง่าย และตอบโจทย์การทำงานหลายรูปแบบ ตัวอย่าง Application ที่สามารถใช้ AppSheet พัฒนาได้ เช่น

 • สร้าง Apps นับสต็อกสินค้า
 • สร้าง Apps ไว้ติดตามงาน
 • สร้าง Apps ไว้สร้าง To-Do-List
 • สร้าง Apps ทำ CRM หรือออก Quotation
 • สร้าง Apps ไว้ดูเวลา Clock-in หรือ Clock-out ภายในองค์กร
 • สร้าง Apps บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนตัว ก็ทำได้

และถ้าอยากรู้ว่า AppSheet สามารถทำอะไรได้อีก สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ AppSheet พร้อมดูตัวอย่าง App หลากหลายรูปแบบจาก AppSheet app-sheet

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สออนไลน์นี้

 • เข้าใจประโยชน์และหลักคิดของการทำงานด้วย AppSheet
 • เข้าใจพื้นฐานการสร้างฐานข้อมูลและการกำหนดประเภทของข้อมูล
 • สามารถใช้เครื่องมือ AppSheet สร้าง Application ที่มี Functions พื้นฐานได้ตั้งแต่เริ่มต้นจัดการข้อมูล ไปจนถึงการปรับแต่งหน้าตาของ Application
 • สามารถนำ App ที่สร้างจาก AppSheet ไปใช้งานจริงร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ฟรี! Cheat Sheet สรุปขั้นตอนการสร้าง Application ภายในบทเรียน

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือสร้าง Application เอง แต่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด
 • ผู้ที่ทำ Operations ภายในองค์กรที่ต้องการสร้าง Application ไว้ใช้งานภายในทีม
 • ฝ่ายต่างๆ ในองค์กร เช่น Human Resource, Sales, Marketing และด้าน Operations ต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ Application ที่ตรงกับโจทย์ของตัวเอง
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างหรือพัฒนาระบบการทำงานในองค์กร แต่ไม่มีทีม Developer หรือทีมพัฒนา
 • ผู้ที่มีข้อมูลอยู่บน Speadsheet และต้องการสร้าง Application เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลายคนหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานในองค์กรหรือระบบการทำงานที่ต้องการจะพัฒนา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ Spreadsheet เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel และการใช้สูตรเบื้องต้นภายในโปรแกรม โดยเฉพาะการใช้ IF
 • เคยใช้ Web / Mobile Application ทั่วไป เช่น Food Delivery, โปรแกรมบัญชี, E-Commerce Platforms และอื่นๆ
 • ผู้เรียนต้องมี Account Google (อีเมล gmail.com)

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES