ONLINECOURSE.HEADER

Behavioural Science for Business

พลิกไอเดียธุรกิจให้ตอบโจทย์ด้วยศาสตร์แห่งพฤติกรรม

1,990.00
บาท
4.5
3 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
ฟรี Framework สรุปเนื้อหา

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

Nudge Thailand (กลุ่มคนไทยที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม) | Skooldio Instructor
Nudge Thailand
กลุ่มคนไทยที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Course

Getting to Know You

Course Materials

Introduction

0:29

Why You Need to Know Behavioural Science

7:41

Reasons Why You Need to Know Behavioural Science

What is Behavioural Science ?

4:30

Triggering Your Brain

8:46

Two System Thinking

8:47

Which is System 1 ?

Shifting the Way People Think, Changing the Way People Act

10:49

Recap

0:58

Cognitive Biases

6:22

Which is Easiness?

Status Quo

13:18

Which is Status Quo?

Social Comparison

16:06

Which is Social Comparison?

Peak and End Effect

11:12

Which is Peak and End Effect?

Present Bias

17:12

Which is Present Bias?

Loss Aversion

13:36

Which is Loss Aversion?

Recap

9:59

How to Start

3:02

Using Behavioural Insights

2:08

Defining the Outcome

2:31

Understanding the Context

5:46

Building Your Intervention

2:28

Test, Learn, and Adapt

9:58

Case Study

5:13

Mini Case

Key Take Away

1:00

Persuasion, not Deception

4:18

Course Summary

0:38

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ทำไมเราถึงยอมจ่ายกับแคมเปญ Shop Now Pay Later? ทำไมเราต้องเลื่อนดูหนังที่เป็น Recommended บน Netflix? สิ่งเหล่านี้โน้มน้าวพฤติกรรมของเราได้ยังไง?

มาเปิดสูตรลับการออกแบบพฤติกรรมผู้ใช้งาน ด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์หรือ Behavioural Science ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจระดับโลกมากมาย

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งแบบ Insight พร้อมตอบคำถามถึงสาเหตุและปัจจัยเบื้องหลังการตัดสินใจต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อนำมาต่อยอดไอเดียออกแบบสินค้า และบริการให้ลูกค้า หรือนโยบายที่ดีแก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจด้วยต้นทุนที่น้อยลง แต่ได้ผลมากกว่าเดิม

ในคอร์ส Behavioural Science for Business จะพาคุณมาเจาะลึกตั้งแต่ที่มาที่ไปของ Behavioural Science ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจหรืองานของคุณ เข้าใจเบื้องหลังของพฤติกรรมมนุษย์ จนถึงการถอดเทคนิคสะกิดใจลูกค้าให้ได้ตามหวัง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3 ท่านจาก Nudge Thailand สถาบันที่ศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ..

 • สังเกตและเข้าใจพฤติกรรมของผู้คนได้ละเอียดขึ้น มากกว่ามองผ่านแค่ Customer Journey
 • เข้าใจการตัดสินใจของผู้คนผ่านมุมมองด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม
 • แยกแยกอคติทางความคิดที่กระตุ้นให้ผู้คนทำพฤติกรรมต่างๆ พร้อมสอนเทคนิคปรับใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ Users
 • ปรับใช้ได้กับทั้งลูกค้า และพนักงานในองค์กร เพราะเนื้อหาภายในคอร์สนั้นออกแบบมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจและองค์กรโดยเฉพาะ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Product Owner ผู้ที่ต้องพัฒนา Product หรือ Service ให้โดนใจผู้ใช้งาน
 • UX / UI Designer ผู้ที่ต้องเข้าใจผู้ใช้งาน เพื่อออกแบบ User Experience ที่ดี
 • Marketer ผู้ที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าก่อนวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • Human Resource ผู้ที่ต้องจัดสรรดูแล และออกนโยบายให้บุคคลในองค์กร
 • Policy Maker ผู้ที่ออกนโยบายหรือกลยุทธ์สำหรับองค์กรและธุรกิจ
 • รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาในพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อนำไอเดียไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานในองค์กรแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Product หรือ Service ที่ผลิตออกมาเพื่อผู้ใช้งานโดยตรง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับส่วนลดล่วงหน้า สามารถเช็กโค้ดส่วนลดได้จาก Email ของคุณ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของ Skooldio ได้เลยครับ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES