ONLINECOURSE.HEADER

Bitcoin, Blockchain, and Beyond

เปิดโลก Blockchain เทคโนโลยีแห่งอนาคต

1,990.00
บาท
4.6
2-3 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา (Product Lead, SCB 10X Blockchain Lab) | Skooldio Instructor
อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา
Product Lead, SCB 10X Blockchain Lab

SECTION_TITLE.OVERVIEW

Bitcoin, Blockchain and Beyond

ได้ยินคำว่า Blockchain มานาน แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร ไหนจะมีคำว่า Bitcoin, Smart Contract, Ethereum มาอีก แต่คุณจะได้เข้าใจคำเหล่านี้ทั้งหมดแบบเห็นภาพจริงในคอร์ส Bitcoin, Blockchain and Beyond

Blockchain คือเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลากหลายอุตสาหกรรมในโลกนี้ ตั้งแต่การเงิน การบริการ การสื่อสาร และอีกมากมายที่สามารถเจอได้ในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบัน หลากหลายองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศเริ่มที่จะหันมาสนใจและศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain บางแห่งก็ได้เริ่มนำเอาเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้วย อย่างอุตสาหกรรมการเงินที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากกระแส Cryptocurrency อย่าง Bitcoin ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรมการเงินให้ไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยเทคโนโลยี Blockchain ในการทำงาน

แม้ว่ามูลค่าของ Cryptocurrency จะขึ้นๆ ลงๆ มีความผันผวนสูงและไม่มีความแน่นอน แต่เทคโนโลยีอย่าง Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าจะมีความสำคัญต่อทุกๆ อุตสาหกรรมในอนาคตอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่การเงิน และเพราะ Blockchain จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

ในคอร์ส Bitcoin, Blockchain and Beyond นี้เราจะพาทุกท่านที่กำลังสนใจในเทคโนโลยี Blockchain แต่ยังไม่เข้าใจพื้นฐาน หลักการทำงาน ความเสี่ยง หรือประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ ให้ได้รู้พื้นฐานทั้งหมดแบบที่จะไม่ต้องกลัวว่าจะพัฒนาไม่ทันโลก หรือใครที่อยากจะลงทุนในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain แต่ยังไม่มั่นใจ หลังเรียนคอร์สนี้คุณก็จะได้เข้าใจกลไกการทำงานของ Blockchain และความเสี่ยงของมัน

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

 • เข้าใจความเป็นมาและพื้นฐานเทคโนโลยี Blockchain
 • เข้าใจระบบแบบรวมศูนย์ (Centralized System) และกระจายศูนย์ (Decentralized System) ความแตกต่างและข้อดีข้อเสีย ของระบบทั้ง 2 แบบ
 • ได้เห็นตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • สามารถวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์แบบไหนควรนำเทคโนโลยี Blockchain ไปประยุกต์ใช้
 • เข้าใจความเสี่ยงและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • นักธุรกิจ ที่ต้องการเข้าใจความเป็นมาและพื้นฐานเทคโนโลยี Blockchain เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ หรือหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ
 • Software Developer ที่ต้องการเข้าใจความเป็นมาและพื้นฐานเทคโนโลยีBlockchain ก่อนเริ่มต้นพัฒนาซอฟท์แวร์บน Blockchain
 • นักลงทุน ที่ต้องการเข้าใจความเป็นมาและพื้นฐานเทคโนโลยี Blockchain เพื่อนำไปวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน
 • ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Blockchain เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานหรือการเริ่มต้นธุรกิจ

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain อยู่แล้ว
 • ผู้ที่ต้องการความรู้เชิงลึกหรือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนระบบ Blockchain
 • นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการหาเทคนิคในการลงทุนใน Crytocurrency
 • นักพัฒนาซอฟท์แวร์ ที่อยากเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์บนเทคโนโลยี Blockchain

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Welcome to the Course

Welcome to the Course

Course Materials

History of Money

Centralized Systems

5:53

Decentralized Systems

2:51

Double Spending Problem in Decentralized Systems

2:41

Decentralized Systems

Summary

0:41

Introduction

0:48

How did Bitcoin Start?

3:26

What is a Bitcoin Miner?

1:03

Signing a Transaction

1:45

Private Key & Public Key

4:07

How does Bitcoin Mining Work?

2:21

Hashing

1:49

Your Hash

A Block Demo

3:24

Your Block

Bitcoin Mining - Recap

1:15

A Blockchain

4:32

Blockchain Demo

6:51

Your Blockchain

Blockchain Summary

2:08

Why does Bitcoin Have Value

3:32

Value of Bitcoin

Summary

1:07

Introduction

0:51

How did Ethereum Start?

1:44

Ethereum vs. Bitcoin

2:59

Compound Protocol

2:37

Ethereum Smart Contract

3:09

Smart Contract Demo

7:55

Tokenomics

4:10

Ethereum Adaptations

3:25

Binance Smart Chain (BSC) VS. Ethereum

Summary

0:48

Introduction

1:15

Media & Advertising

7:09

Notarization - International Trade

1:50

Notarization - Digital Identity

1:26

Insurance

1:07

NFT- Asset Tokenization

1:47

NFT - Digital Arts

2:52

NFT

Why Blockchain?

1:28

Does it need a Blockchain

5:27

Blockchain Utilization

Summary

1:04

Introduction

1:31

Key Management Risk

4:05

Consensus Risk

3:19

Platform Risk

3:37

Smart Contract Risk

4:13

Protocol Risk

3:54

Regulatory Risk

2:13

Regulations Around the World

2:28

Regulations in Thailand

4:35

Risks

Summary

0:39

Course Summary

1:36

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES