ONLINECOURSE.HEADER

Data Storytelling with Infographics

เล่าเรื่องด้วยข้อมูลให้ง่ายและสวยงามด้วย Infographics

1,490.00
บาท
4.4
2-3 ชั่วโมง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ธนิสรา เรืองเดช (CEO & Co-Founder at Punch Up) | Skooldio Instructor
ธนิสรา เรืองเดช
CEO & Co-Founder at Punch Up

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ไม่ว่าคุณกำลังตามหาทักษะในการนำเสนอข้อมูลที่เต็มไปด้วยตารางและกราฟ ให้มี Impact ต่อกลุ่มลูกค้าหรือหัวหน้า หรืออยากได้วิธีการสื่อสารแบบใหม่ที่สามารถแปลงตัวเลขยากๆให้กลายเป็น Visualization ที่ง่ายและสวยงาม คอร์สออนไลน์ Data Storytelling with infographics จะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้วยข้อมูล ผ่านกระบวนการออกแบบและการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling) ที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สออนไลน์และจากการลงมือทำ โดยทีม Punch Up สตูดิโอที่รับออกแบบการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลที่มีประสบการณ์โดยตรงด้าน Data Storytelling และ Data Visualization

คอร์สออนไลน์ Data Storytelling with Infographics

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าดึงดูด และยังไม่มีทักษะด้านเครื่องมือและความเป็นไปได้ในการจัดการ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลให้มีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ไม่ยาก

โดยในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

 • สื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างน่าสนใจ
 • ออกแบบวิธีการสื่อสารใหม่ๆ
 • ดึงดูดให้คนฟังสนใจในสิ่งที่สื่อสารไป
 • คิดและนำเสนอแบบ Data-driven
 • นำแนวคิดไปต่อยอดสู่ผลงานเพื่อพัฒนาองค์กรและทักษะของตัวเอง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Corporate Communication ทีมสื่อสารประจำองค์กร, HR ที่ต้องสื่อสารข้อมูลให้ผู้อื่นและต้องการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้ออกมาหวือหวามากขึ้น แต่ยังคงความถูกต้องของข้อมูล ผ่านการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลและทักษะการสร้าง Infographics แบบจบในตัว
 • Media & Publication เจ้าของเพจ, Content Creator หรือ Content Marketers ที่ต้องการใช้ Infographics เป็นเครื่องมือในการสื่อสารรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความดึงดูดและน่าสนใจด้วยทักษะเครื่องมือสร้าง Infographics ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • Marketer ทีมที่อยากเปลี่ยนการตลาดที่สื่อสารแบบเดิม ทำ Infographics สื่อสารด้วยข้อมูลให้ง่ายและดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

โดยระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอกว่า 30 บทเรียน

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง Infographics ของ Skooldio

wireframe

wireframe

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction to Infographic Communication

Course Material

M - Message

5:28

A - Audience

4:23

C - Channel

5:02

3C

5:39

Workshop : Download Data Files

Play #1

4:31

Types of Data

3:40

Level of Data Aggregation

7:40

Find Story/Insights

3:04

Functional

12:15

Truthful

7:25

Quick Test : What's wrong with these infographics

5:46

Beautiful - Bar Chart

9:24

Beautiful - Pie Chart

2:40

Beautiful - Line Chart

3:21

Beautiful - Pictorial Chart

2:39

Insightful and Enlightening

3:33

Play #2

3:57

Answer Key

1:59

Mindset & Structure

5:51

CRAP

1:00

C - Contrast I

5:44

C - Contrast II

3:51

R- Repetition I

6:44

R- Repetition II

4:59

A- Alignment

6:33

P- Proximity

3:18

Play #3 - Let's Put it all together

2:59

วิธีการส่ง Project

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES