ONLINECOURSE.HEADER

Design Thinking for Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

2,990.00
บาท
4.5
3 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด Interactive
ระดับพื้นฐาน

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

วิริยา วิจิตรวาทการ (ศิษย์เก่า Stanford d.school และ อดีตผู้จัดการที่ IDEO.org) | Skooldio Instructor
วิริยา วิจิตรวาทการ
ศิษย์เก่า Stanford d.school และ อดีตผู้จัดการที่ IDEO.org

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Tools for Innovation

Course Materials

What is Design Thinking?

2:57

The 3 Lenses of Design Thinking

Disruptive Innovation

3:24

Design Thinking = Process + Mindset

1:29

Design Thinking Process

Learn Education Case

Design Thinking Mindset Part 1

3:06

Design Thinking Mindset Part 2

2:35

Case Study: PepsiCo

5:37

What is Empathize?

4:34

Stakeholder Identification

4:32

Knowing Context

3:51

Empathy Secret Recipe

Observing Part 1

3:52

Observing Part 2

5:24

Interviewing

6:00

Immersing

1:55

Empathy Methods

Traditional Research VS Human-Centered Design Research

2:56

Human-Centered Design Research

What is Define?

0:55

Bridge

Solution: Bridge

2:23

Reframe the Challenge

1:29

5 Whys

2:49

Point of View

3:12

Embrace Point of View

Solution: Embrace Part 1

2:12

Solution: Embrace Part 2

0:41

Mivana Case

Case Study: Mivana Part 1

Case Study: Mivana Part 2

3:04

Recap: How to Define?

0:57

What is Ideate?

2:25

Case Study: Revolution of Transportation

0:54

How to Ideate?

1:06

Ideate Methods

Idea Generation

3:29

Snoring Problem

0:23

Snoring Problem Version 1

Solution: Snoring Problem Version 1

0:44

Snoring Problem Version 2

Solution: Snoring Problem Version 2

0:33

7 Rules of Brainstorming

5:15

Practice Brainstorming

Remix & Improve

2:40

Thinking Hats

2:08

Idea Grouping

0:46

Idea Selection

0:48

Idea Selection: Idea Voting

0:55

Idea Selection: 2x2

2:34

Idea Selection: Multiple Factors

3:07

Recap: How to Ideate?

0:45

Importance of Prototyping

4:01

Look Like Prototype

2:26

Mobile Application Prototype

McDonald's Prototype

Role Playing

3:47

Storyboard

1:30

Movie Prototype

Pilot

5:21

Importance of Testing

2:15

Feedback Capture Grid

3:10

Emotional Journey Map

1:59

Recap: Prototype and Test

1:13

Summary

0:43

SECTION_TITLE.OVERVIEW

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง Apple หรือ Google ถึงประสบความสำเร็จในการสร้างสินค้าและบริการที่มีคนใช้เป็นพันๆ ล้านคนทั่วโลก ในขณะที่บริษัทคู่แข่งที่มีทรัพยากรพอๆ กันกลับถูกทิ้งห่าง ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบความต้องการของตลาดได้?

เรียนรู้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแท้จริงกับ ‘อาจารย์แตว วิริยา วิจิตรวาทการ’ ศิษย์เก่าโรงเรียนนวัตกรรมของ Stanford d.school และอดีต Community Manager ที่ IDEO.org บริษัทด้านการออกแบบชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้กระบวนการ Design Thinking ตั้งแต่เทคนิคการทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง การระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบสินค้าหรือบริการอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบจริงกับลูกค้า โดยผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิคและกรณีศึกษาต่างๆ จากประสบการณ์ใช้และสอน Design Thinking มากว่า 10 ปี

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรหัวคิดสมัยใหม่ที่อยากปลุกไฟให้องค์กรมีความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม
 • บุคคลทั่วไปที่มองหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

 • เข้าใจ Design Thinking อย่างลึกซึ้ง ด้วยเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรม และกรณีศึกษาจากการปรับใช้ในบริบทประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและพร้อมใช้จริงในสายงานของคุณ
 • สังเกตเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถปรับตัวได้ทันในยุคดิจิทัล
 • สามารถคิดค้นไอเดียได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ติดกรอบกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริง

เพื่อให้คุณได้เห็นภาพการนำไปใช้จริง คุณจะได้เรียนรู้ Design Thinking ผ่านกรณีศึกษา Learn Education องค์กรที่ช่วยลดความเหลือมล้ำในระบบการศึกษา ซึ่งใช้ Design Thinking ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียน คุณครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาต้นแบบซอฟท์แวร์ บทเรียน วิธีการเรียนการสอนใหม่และทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจริง จนทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จ มีโรงเรียนใช้กว่า 120 โรงเรียนทั่วประเทศและยังได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

ขอบคุณการสนับสนุนเครื่องมือทางความคิด

โดย Stanford University’s Design Institute (d.school)

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES