ONLINECOURSE.HEADER

Getting Started with Vue.js

เริ่มพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Vue.js อย่างถูกวิธี

2,990.00
บาท
3.9
4-6 ชั่วโมง
โปรเจคแอปพลิเคชัน ToDo List
เรียนจบรับใบcertificate

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ (Co-Founder & Chief Product Officer at Wisesight) | Skooldio Instructor
วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ
Co-Founder & Chief Product Officer at Wisesight

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ทำความรู้จัก JavaScript framework ยอดนิยมที่ใช้กันทั่วโลกอย่าง Vue.js ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความง่าย ใช้เวลาเรียนรู้น้อยแต่ก็สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นใหญ่ๆ ได้ดีไม่แพ้ framework เจ้าอื่นๆ

พบกับคอร์สสุดเข้มข้นที่จะทำให้คุณเขียน Vue.js เป็นได้เอง ผ่านการเรียนรู้ concept อย่างเช่น Vue tools, Vue component, Lifecycle, Vue Router, หรือ Vuex และการลงมือสร้างเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาจริงๆ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • นักพัฒนาเว็บที่อยากเรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนา และใช้งานได้จริง
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ชื่นชอบการทำเว็บ
 • โปรแกรมเมอร์ใน platform อื่น ๆ ที่มีพื้นฐานการทำเว็บ ที่อยากเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Vue.js ได้
 • พัฒนา Single Page Application ด้วย Vue.js ได้
 • พัฒนาเว็บในสเกลที่ใหญ่ขึ้นด้วยเครื่องมือที่เรียนรู้ได้ไว ใช้งานง่าย
 • เข้าใจพื้นฐานและ library ต่างๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาเว็บด้วย Vue.js ได้

พื้นฐานที่ควรมีก่อนเรียนคอร์สนี้

 • เคยมีประสบการณ์การทำเว็บมาก่อน (HTML, CSS, JavaScript)
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน JavaScript ES6, npm

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทำแอปพลิเคชัน ToDo List เพื่อให้ได้ประยุกต์ใช้ concept ที่เรียนมาและฝึกฝนการใช้ Vue.js ในการทำเว็บแอปพลิเคชันจริง

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Intro to Course

Welcome to Course

Brief History of Web Development

1:13

Why Use a Front-end Framework?

1:23

Intro to Vue.js

Setting Up Development Environment

Vue CLI

5:19

Vue UI

2:53

Vue Project Overview

2:03

Vue.js devtools

1:47

Outro

0:18

Course Materials

What is a Component?

0:31

Encapsulation

0:54

Vue Single Component

0:44

Two-way Binding

1:45

Outro

0:18

Intro

0:12

"Hello, world!"

2:33

v-html

0:58

Filters

1:53

v-if, v-show

3:21

v-bind

2:59

Class and Style Bindings

2:36

CSS

3:07

Form

2:58

Outro

0:28

Intro

0:22

Methods and Event Handling

2:40

Computed

2:27

Lifecycle and Hooks

4:26

Watcher

2:30

Outro

0:24

Intro

1:00

Props

3:20

Props Validation

2:51

Custom Event

5:25

Slot

4:06

Using Multiple Components

4:38

Mixins

4:31

Outro

0:29

Single Page Application (SPA)

1:22

Routing in Vue

1:31

Using Vue Router

2:39

Defining Route & Dynamic Route

2:59

.push(), .go()

1:15

Outro

0:28

Intro

1:11

Vuex Store

6:47

State & Mutation Mapping

4:40

Another Way to Map

2:13

Outro

0:48

Project Overview

0:35

Step 1: Creating Your Project

2:53

Step 2: Adding ToDo Item

4:34

Step 3: Completing a Task

4:59

Step 4: Making It User Friendly

3:16

Step 5: Multiple Components

7:27

Step 6: Vuex Version Setup

0:33

Step 7: Finishing Vuex Version

7:11

Intro to Vue 3

0:56

New Vue 3 Features

5:03

Composition API

2:17

Set up

2:06

Ref

1:56

Reactive

1:09

Ref vs. Reactive

2:17

Methods

1:36

Computed

2:51

watchEffect

3:01

Watch

2:22

Lifecycle Hooks

1:22

Make Composition API reusable

3:32

Convert Options API to Composition API

6:05

How to Setup Vue 3

0:35

How to Migrate Project From Vue 2 to Vue 3

0:55

Upgrade Vue Cli

1:21

Upgrade Vue Version

0:54

Vue Router

1:19

The Difference Between Vue 2 and Vue 3

1:56

Vuex

1:45

Upgraded result

0:45

How to use composition API in vue 2

1:19

Context.root

1:36

How to Use Vue Router and Vuex in Composition API

3:15

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES