ONLINECOURSE.HEADER

Git Essentials for Developers

พื้นฐานแน่น แม่นคำสั่ง เรียนรู้การใช้ Git อย่างมืออาชีพ

990.00
บาท
4.6
3 ชั่วโมง
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
มีแบบฝึกหัด
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ตรัยรัตน์ ปัญญาวัฒนานุกูล (Software Engineer, Skooldio) | Skooldio Instructor
ตรัยรัตน์ ปัญญาวัฒนานุกูล
Software Engineer, Skooldio

SECTION_TITLE.OVERVIEW

Git คืออะไร?

Git คือโปรแกรม Open-Source Distributed Version Control System ยอดนิยมสูงสุดในปัจจุบันในการทำ Version Control ของ Source Code ช่วยในการจัดการ Version ของงาน และสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ Version ของงานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้นักพัฒนาสามารถย้อนกลับไปใช้ตัวงาน Version เก่าก่อนที่จะมีการแก้ไขได้ทันที หากงาน Version ที่แก้ไขมีปัญหา รวมไปถึงการจัดเก็บ Log ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะแสดงได้ว่า ใครมาแก้ไขอะไร? แก้ไขเมื่อไหร่? และแก้ไขส่วนไหนของงานได้ ให้นักพัฒนาหลายคนสามารถเข้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์โปรเจกต์ เดียวกันได้อย่างเป็นระบบไม่ทับซ้อนกัน

Git Essentials for Developers

คอร์สออนไลน์ที่จะได้เรียนรู้แก่นสำคัญของการใช้งาน Git ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของ Software Developer ที่ทีม Developer ให้ความสำคัญในอันดับต้น ๆ โดยคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานที่มาและหลักการทำงานของโปรแกรม Git ว่ามีการทำงานอย่างไร เข้าใจโครงสร้างการทำงานของ Remote Repository และ Local Repository จนถึงรวบรวมคำสั่งที่จำเป็นและใช้งานอยู่บ่อย ๆ พร้อม Demo ตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพในแต่ละสถานการณ์ สามารถนำ Git ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ติดสปีดให้คุณพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สออนไลน์นี้

 • เข้าใจที่มาของ Git และเข้าใจว่า Git มีประโยชน์อย่างไร สำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • เรียนรู้การใช้งาน Git อย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยเฉพาะเมื่อต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับทีม
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในขณะพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถนำ Git ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบขนาดเล็ก หรือ ซอฟต์แวร์ระบบขนาดใหญ่

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะกับใครบ้าง

 • นักเรียน นักศึกษา - ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน Git หรือ Version Control ไว้ใช้กับโปรเจกต์ส่วนตัว หรือ เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นเตรียมพร้อมสู่การทำงานในระดับองค์กรของสายงาน Software Developer
 • Software Engineers - ที่ใช้งาน Git หรือ Version Control ทำงานประจำอยู่แล้ว แต่อยากมาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถใช้งาน Git ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • PM / Managers - ที่สนใจอยากรู้การทำงานของ Git หรือ Version Control ว่ามันทำงานยังไง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสื่อสารเข้าใจกับทีม Developer มากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากคุณไม่มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้อื่นมาก่อน เมื่อคุณเรียนคอร์สนี้คุณจะเข้าใจวิธีการพัฒนาร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ Git มากขึ้น
 • หากคุณพัฒนาซอฟต์แวร์คนเดียว คุณจะสามารถจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น มีประสิทธิภาพ

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Overview

Welcome to Class

Course Materials

Version Control in Google Slides

2:57

Git Notable Features

2:04

Git Architecture

2:13

Real World Git Usage and Benefits

4:07

Install & Setup Git

Intro to Using Git Locally

Common Git Usage & Commands

4:48

Demo: Common Git Usage via CLI

9:16

Demo: Common Git Usage via VSCode

3:47

Git History, Git Blame and Git Checkout

2:19

Demo: Git History, Git Blame ,and Git Checkout

7:16

Restoring Files

0:54

Demo: Restoring Files

2:44

How to Work with Team

2:26

What is Branching & Its Benefits

2:48

Git Branch

4:07

Demo: Git Branch

6:16

Git Merge

3:20

Demo: Git Merge & Merge Conflict

9:49

Remote Repository

2:05

Git and Git Hosting

2:50

Git Remote Commands

2:49

Git Fetch, Git Pull, Git Push and Git Clone

7:41

Demo: Pushing Local Repository to Remote

10:18

Demo: Clone Repository

3:58

Intro to Useful Git Commands

0:36

Git Stash

2:38

Demo: Git Stash

5:00

Fixing Errors in Previous Commits

2:00

Git Reset

2:36

Demo: Git Reset

3:11

Git Rebase

4:31

Demo: Git Rebase

5:02

Git Revert

1:34

Demo: Git Revert

3:13

Git Cherry-Pick

1:42

Demo: Git Cherry-Pick

1:58

Intro to Git in Practices

.gitignore

4:21

Demo: .gitignore

8:25

Storing Assets with Git LFS

2:43

Commit Guidelines

2:54

Git Workflow & Pull Request

2:10

Git Workflow - Feature Branch

0:56

Git Workflow - Gitflow

3:04

Git Workflow - Trunk Based Development

3:36

Conclusion

0:35

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES