ONLINECOURSE.HEADER

Intro to User Experience Design (UX)

เริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

2,990.00
บาท
4.6
6 ชั่วโมง
สไตล์การสอนรูปแบบใหม่
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI) | Skooldio Instructor
อภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Welcome to the Course

Welcome to the Course

Getting to Know You

Impact of User Experience

Design Thinking

11:45

Design Thinking

Service Design

15:19

Service Design

5 Elements of UX

12:54

Introduction

0:47

Empathize with Businesses

9:28

- Business Interview

22:38

Empathize with Users

15:56

- User Interview

16:40

Content

16:18

Interaction

25:31

Layout

20:26

Visual

23:30

Let's Get Started

2:17

User Empathy Map

34:41

Stakeholder Empathy Map

11:42

Persona

11:58

Product Market Fit

14:32

Card Sorting

8:05

Activity: Prepare

Activity: Layout

Low-Fidelity Wireframe

16:33

Desktop Mid-Fidelity Wireframe

66:28

Mobile Mid-Fidelity Wireframe

29:02

Application Mid-Fidelity Wireframe

26:13

Activity: Visual

High-Fidelity Wireframe

32:36

UX and Developers

25:44

UX and Business

20:32

UX and Operations

4:59

Working with Team

Conclusion

8:55

Congratulations!

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ทุกวันนี้มีคนจำนวนมากเริ่มได้ยินว่า UX (User Experience) นั้นสำคัญ ยิ่งในโลกยุคดิจิทัลสายงานด้าน UX/UI ก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น และมีรายได้สูง

ทำให้หลายคนอยากผันตัวมาทำงานสายนี้ ซึ่งในแต่ละธุรกิจก็มีการตีความหมายของคำว่า UX แตกต่างกันไป จนบางครั้งอาจสร้างความสับสนว่า UX design คืออะไร คนที่ทำตำแหน่งงาน UX Designer ต้องทำอะไรบ้าง แล้วการทำงานของ UI Designer กับ Graphic Designer เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ซึ่งในคอร์ส Intro to User Experience Design (UX) นี้เราจะมาทำความเข้าใจ เพื่อให้เห็นภาพขึ้นว่าที่จริงแล้วหน้าที่หลักของ UX Designer คืออะไร และมีการทำงานอย่างไร?

ทำไมต้องเรียนคอร์ส Intro to User Experience Design (UX)

คนที่ทำงานเกี่ยวกับ Digital Product ตลอดจนการพัฒนา Software จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ใช้งานสำคัญ แต่อาจไม่รู้ว่าจะทำความเข้าใจผู้ใช้งานได้อย่างไร ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยปกติเวลาเริ่มทำ Software มักเริ่มต้นที่ “เราจะทำโปรแกรมอะไร และโปรแกรมนั้นมี Feature อะไรบ้าง” ทั้งที่ควรจะเริ่มต้นที่ผู้ใช้คือใคร เค้ามีปัญหาอะไร และผลิตภัณฑ์ของเราจะแก้ปัญหาให้เค้าได้อย่างไร

หลักคิดนี้มักพบใน Design Thinking Workshop ซึ่งเน้นกระบวนการทำความเข้าใจผู้ใช้ กระบวนการค้นหาปัญหาของผู้ใช้ การทำงานเป็นทีมเพื่อหา Idea สุดท้าย จากนั้นนำไปทำการทดสอบและปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

มาเรียนรู้ทักษะ UX ที่ถูกต้อง ให้คุณได้เข้าใจวิธีคิดของคนทำงาน UX อย่างแท้จริง พร้อมนำไปออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

ในหลักสูตร Intro to User Experience Design คอร์สนี้

จะเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติการพัฒนา Digital Product ซึ่งแตกต่างจากการออกแบบสินค้าหรือร้านค้าทั่วไป เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงมีต้นทุนในการออกแบบและพัฒนาที่มากน้อยแตกต่างออกไป

คอร์ส UX นี้จะพาคุณไปเรียนรู้กระบวนการออกแบบต่างๆ ที่ใช้ในงานของ UX Designer ผ่านการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Lean UX, Google Design Sprint, Service Design Toolkit และ 5 องค์ประกอบสำคัญในการทำ User Experience รวมไปถึงการนำ UX ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรร่วมกับตำแหน่งงานอื่นๆ เช่น Developer หรือผู้ดูแลด้าน Business ภายในองค์กร เพื่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์ขององค์กรมากยิ่งขึ้น

ด้วยการสอนรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คุณเข้าใจเนื้อหาเหมือนเรียนสอนสดตลอดเวลากับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง! ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ และตัวอย่างเคสมากมาย

หลังเรียนจบคอร์สนี้คุณจะสามารถ...

 • เข้าใจลักษณะการทำงานของ UX Designer และมุมมองต่าง ๆ ในบริบทของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อการออกแบบที่ถูกใจผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
 • ออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการพัฒนา Digital Product ได้
 • ออกแบบกระบวนการเพื่อเชื่อมคนในทีมเข้าด้วยกัน
 • สร้างตัวแทนของผู้ใช้งาน (Persona) และการเดินทางของผู้ใช้งาน (User Journey) ได้
 • สามารถนำความรู้ไปปรึกษาหารือกับทีมงานอื่น ๆ เช่น Programmer, Designer, ลูกค้า (Clients) และบริษัทที่จ้างพัฒนา เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานได้
 • อธิบายการทำงานที่สอดคล้องกับการตลาดในยุคดิจิทัลได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ...

 • UX Designer มือใหม่ ที่อยากเข้าใจวิธีการทำงานของ UX อย่างแท้จริง
 • ผู้ที่ผ่านงานพัฒนาด้าน Software มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง PM, PO, Software Developer, QA, CEO, Content Writer, Branding, Marketing หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ Application, Website หรือ Online Platforms ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเป็นหลัก และต้องการเข้าใจ UX เพื่อพัฒนา Digital Product ของตัวเอง
 • ผู้ที่ทำงานด้าน Design และสนใจด้าน Digital Product เช่น Graphic Designer, สถาปนิก แต่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน

คอร์สนี้อาจไม่เหมาะกับ...

 • UX Expert ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ User Research/User Insight จนสามารถนำไปใช้กับ ผลิตภัณฑ์ได้จริงมาแล้ว
 • ผู้มีประสบการณ์ใช้ Persona, Empathy Map, User Journey, Usability Test มาเป็นประจำ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ด้วยการสอนรูปแบบใหม่ ที่คุณจะรู้สึกเหมือนได้เรียนอยู่ในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง! ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ และตัวอย่างเคสมากมาย

 • การสอนที่ไม่เหมือนกับการ Lecture ทั่วไป แต่เน้นการถามตอบแบบในห้องเรียน
 • จำลองการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน เจ้าของธุรกิจ และ Stakeholders และมีตัวอย่างการทำโจทย์จริง เพื่อสร้างความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของ UX
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามผู้สอนและทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

ผู้เรียนจะได้รับฟรี! Template เครื่องมือการทำ UX ในขั้นตอนต่าง ๆ

 • Empathy Map
 • Persona Template
 • Product Market Fit Template
 • Card Sorting Template

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook Page Inbox ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES