ONLINECOURSE.HEADER

Intro to Web Accessibility

พัฒนา Web/App อย่างมืออาชีพเพื่อให้ 'ทุกคน' เข้าถึงได้

1,990.00
บาท
5.0
เข้าร่วม Workshop ฟรี
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับ Certificate

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI) | Skooldio Instructor
อภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI
ผศ.บัญญพนต์ พลูสวัสดิ์ (หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) | Skooldio Instructor
ผศ.บัญญพนต์ พลูสวัสดิ์
หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ในโลกทุกวันนี้ที่การเข้าถึง Internet ควรเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีข้อจำกัด หรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เรา Design และ Develop ออกมา

อย่าพึ่งบอกว่าเว็บไซต์ของคุณสร้างมาเพื่อให้ ‘ทุกคน’ เข้าถึงได้ ถ้าคุณยังไม่ได้นึกถึงผู้ใช้งานที่มีข้อจำกัดเหล่านี้

 • ข้อจำกัดด้านการมองเห็น เช่น ผู้ใช้ที่ตาบอด หรือตาบอดสีและต้องพึ่งพา Screen Reader ตลอดเวลา
 • ข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ใช้ที่เคลื่อนไหวได้แค่ข้างเดียว หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย
 • ข้อจำกัดด้านการได้ยิน เช่น ผู้ใช้งานที่หูหนวก หรือหูตึง
 • ข้อจำกัดด้านอื่น เช่น ผู้ใช้ที่ใช้งาน Online ไม่ได้ หรือผู้ใช้ที่มองภาพเคลื่อนไหวเร็วๆ ไม่ได้

การทำ Web Accessibility หรือการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ ‘ทุกคน’ สามารถเข้าถึงได้นับว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่าง ‘มืออาชีพ’ และ ‘มือสมัครเล่น’ เลยก็ว่าได้

Web Accessibility คืออะไร?

Web Accessibility หรือ A11Y คือการออกแบบ (Design) และพัฒนา (Develop) เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันเพื่อให้ ‘ทุกคน’ สามารถเข้าถึง และใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้ออก Product มาเพื่อแก้ไขปัญหาแค่คนบางกลุ่ม แต่เปิดให้ ‘ทุกคน’ อย่างแท้จริง

ตอนนี้ Technology ต่างๆ มีความพร้อมมากแล้ว

ถ้าทุกคนพร้อม.. ที่จะเปลี่ยนวิธีมองโลกในการพัฒนาเว็บไซต์ ที่จะไม่ได้แก้ปัญหาให้แค่เพียงคนบางกลุ่ม แต่เปิดให้กับทุกคน ได้เข้าถึงเว็บของเรา

มาก้าวเป็น Designer และ Developer มืออาชีพไปกับคอร์สออนไลน์ Web Accessibility พร้อมเวิร์กชอป 1 วันเต็มกับคุณอภิรักษ์ ปนาทกูล

ทำไมถึงควรเรียน Web Accessibility กับ Skooldio

 • เริ่มต้นจาก 0 ไปจนเข้าใจศาสตร์ Web Accessibility ที่คลอบคลุมการใช้งานกลุ่มไหนบ้าง ทำไมถึงสำคัญ และดีต่อ Business อย่างไร ลงลึกถึงการ Code
 • เรียนรู้ผ่าน Guideline สำหรับการทำให้ Web Content ที่มี Accessibility ที่เอื้อให้ผู้พิการสามารถทำ Action ต่างๆ ได้
 • ตัวอย่างทั้ง Basic และ Advance เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Senior UX/UI Designer ที่อยากพัฒนางานออกแบบให้มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าถึง Users ทุกคนได้มากกว่าที่เคย ลงลึกไปถึงขั้น Coding เพื่อสร้าง Product ที่เหนือกว่าที่เคย
 • Front-End Developer ที่อยากพัฒนา Website และ Application ที่ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัด ส่งมอบ Solution ให้ Users ทุกคนผ่าน Code ที่สร้างขึ้นมา
 • คนที่สนใจการสร้าง Digital Product เพื่อ Users ทุกคน โดยไม่แบ่งที่จะไม่ได้แก้ปัญหาให้แค่เพียงคนบางกลุ่ม แต่เปิดให้กับทุกคนได้เข้าถึงเว็บของเรา

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Course

Course Materials

Accessibility ครอบคลุมการใช้งานกลุ่มไหนบ้าง ทำไมจึงสำคัญ

Accessibility ดีต่อธุรกิจอย่างไร

1:37

Introducing Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

2:22

Perceivable

8:00

Operable

4:36

Understandable

4:39

Robust

2:13

POUR Principles Guidance

6:11

Introduction to HTML & CSS

8:15

Semantic Element

10:10

Header

6:52

Form

4:02

Font Scale

5:06

Table

5:34

Zebra Plugin

5:44

Course Materials

Introduction to Case Study & Reviews

Perceivable Case Study & Reviews

9:24

Operable Case Study & Reviews

11:18

Understandable Case Study & Reviews

5:15

Robust Case Study & Reviews

8:33

Recap

1:59

Course Summary

2:02

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES