ONLINECOURSE.HEADER

Getting Started with LIFF Development

เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย LINE Front-end Framework

COMMON.FREE
4.8
2 ชั่วโมง
1 Project
ควรมีพื้นฐาน HTML และ Javascript

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

LINE Developers Thailand (null) | Skooldio Instructor
LINE Developers Thailand

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

LIFF Overview: Understanding LINE Front-End Framework

LINE Mini App

Browser Supported

LINE Login v2.1

Send Messages

Bot Link

QR Code Reader

Share Target Picker

Intro

Becoming a LINE Developer

Creating a Provider

Creating a Channel

Creating a LIFF app

Opening your LIFF app

Download sample code

Setting up GitHub Pages

Binding an endpoint URL to your LIFF app

Intro

Setting up and initializing LIFF app

Getting LIFF Environment

Getting a basic profile

Getting user email

Getting and understanding the context

Sending messages on behalf of the user

Bot Link

Getting Friendship

Opening URL in the in-app browser or external browser

Opening QR code reader and getting the string back to LIFF

Closing the LIFF app

Checking login status

Performing login with LINE Login

Logging out

Sharing message to selected friends or groups

Getting to know Universal Link

Creating Universal Link with Path and Query parameters

Creating Universal Link in advance

Intro to Bonus

The right way to do LIFF Login in external browser

Making sure LIFF app is ready

Debugging your LIFF app

Avoid LIFF Caching

[Back-end] Verifying Access Token and Channel ID

[Back-end] Getting User Profile by Access Token

[Back-end] Revoke Access Token

Follow Us

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ปัจจุบัน LINE ได้กลายมาเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารของคนไทย ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 45 ล้านคนทั่วประเทศ โดยการใช้งานหลากหลายตั้งแต่คุยกันในหมู่เพื่อนฝูง ครอบครัว จนไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆ

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย LINE Front-end Framework (LIFF) บน LINE Platform และยกระดับการพัฒนา Chatbot บน LINE Platform ให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนยกบริการเว็บไซต์(ที่มี)เข้ามาอยู่ในห้องแชทของไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย

คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ (ตี๋)

 • Technology Evangelist จาก LINE Thailand จากทีม LINE Developers ซึ่งมีหน้าที่เผยแพร่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ LINE Platform ให้นักพัฒนาทั่วประเทศ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป, นักเรียน และ นักศึกษา ที่สนใจยกบริการเว็บไซต์(ที่มี)เข้ามาอยู่บน LINE Platform
 • บุคคลทั่วไป, นักเรียน และ นักศึกษา ที่สนใจสร้าง Campaign ต่างๆบน LINE Platform
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์มือใหม่และมืออาชีพ ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานร่วมกับ Chatbot บน LINE Platform

พื้นฐานที่ควรมีก่อนเรียนคอร์สนี้

 • มีพื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML และ Javascript ได้ในระดับเบื้องต้น

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • เรียนรู้หลักการพื้นฐานและเข้าใจการทำงานของ LINE Front-end Framework (LIFF)
 • นำเว็บไซต์ที่พัฒนาเข้าไปอยู่บน LINE Platform
 • ออกแบบและสร้าง LIFF เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน LINE Chatbot ไ้ด้อย่างน่าสนใจ
 • พัฒนา LIFF ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถกลับมาเรียนทบทวนได้ ไม่มีหมดอายุ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES