ONLINECOURSE.HEADER

OOP The Right Way

เขียนโค้ดให้เป็นระบบด้วย OOP Concept

1,490.00
บาท
4.7
3-4 ชั่วโมง
เขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐานได้
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ชาคริต ฤทธาคนี (Technical Lead Innovation Studio Southeast Asia, ThoughtWorks) | Skooldio Instructor
ชาคริต ฤทธาคนี
Technical Lead Innovation Studio Southeast Asia, ThoughtWorks

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Course Overview

Overview

Overview

Problem In Programming World

Introduction to OOP

12:55

Course Materials

Overview

What are properties of good code?

Testability

4:00

Mainability

4:56

Overview

Constructor

6:12

Access Levels

4:50

Extends

5:59

Subclass

4:25

Superclass

4:27

Abstract Class

5:21

Interface

5:43

Static Method

2:24

Overview

Poker Kata

5:01

Encapsulation

9:11

Encapsulation in Poker Kata I

12:37

Explain Code I

5:07

Encapsulation in Poker Kata II

5:33

Explain Code II

4:05

Encapsulation in Poker Kata III

2:29

Sumup

3:22

Overview Abstraction and Polymorphism

Introduction to Abstraction & Polymorphism

6:25

Problem statement for Abstraction & Polymorphism

7:20

Solution

8:43

Essence of Abstraction & Polymorphism

8:37

Overview

When to use it?

4:42

Trade-offs

3:30

Composition

6:57

When to really use it?

8:31

Take aways

10:10

SECTION_TITLE.OVERVIEW

พิเศษสำหรับสมัครแบบแพ็กคุ้มกว่า!

 • Software Developer Fundamentals รวม 2 คอร์ส OOP the Right Way + How to Become a Better Programmer ลดพิเศษจากราคาเต็ม 2,980 บาท เหลือเพียง 2,690 บาท
คอร์สออนไลน์ เรียนพื้นฐานของโปรแกรมเมอร์ หรือ Software Developer

OOP The Right Way

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม หลักการหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลคือ Object-Oriented Programming (OOP) ซึ่งเป็นหลักการที่ช่วยทำความเข้าใจกันว่าโครงสร้างโค้ดที่ดีควรเป็นอย่างไร

คอร์สเรียนออนไลน์ OOP The Right Way เป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Object-Oriented โดยอธิบายตั้งแต่ความเป็นมาของ OOP, ความแตกต่างของ OOP กับการเขียนโปรแกรมธรรมดา, ปัญหาที่ OOP จะสามารถช่วยแก้, ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพดีและดูแลได้ง่าย ควรเป็นอย่างไร และวิธีการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับ Object-Oriented Paradigm ทำอย่างไรบ้าง

นอกจากการสอนโค้ดแล้ว คุณชาคริต ลิขิตขจร Senior Consultant ที่ ThoughtWorks จะนำเสนอเคสจริงของการใช้ OOP ว่าผลลัพธ์สุดท้ายนั้น สร้างความแตกต่างกับการเขียนโปรแกรมแบบอื่นอย่างไรบ้าง และจะสามารถนำไปปรับใช้กับงานของคุณได้อย่างไร

และที่สำคัญ ในคอร์สเรียนออนไลน์นี้ ผู้เรียนจะได้เห็นและลงมือ Coding เพื่อให้เห็นการออกแบบระบบในโจทย์ปัญหาขนาดเล็กที่มีความซับซ้อน รวมถึงได้พัฒนาระบบอนุมัติจัดซื้อ เพื่อให้เห็น Use Case ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ

หมายเหตุ: คอร์สใช้ภาษา TypeScript ในการเล่าเรื่อง แต่เรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษานี้มาก่อน

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้แล้ว คุณจะสามารถ..

 • เข้าใจคอนเซป Object-Oriented ขั้นพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์
 • สามารถสร้างโค้ดที่ดูแลง่าย แก้ไขง่าย
 • ปรับการทำงานเข้ากับทีมใหญ่ได้ง่าย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Software Developer ที่ต้องการเข้าใจพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • นักเรียนนักศึกษา ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และอยากจะเข้าใจ OOP มากกว่าเดิม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าไปทำงานในองค์กรใหญ่

ความรู้ที่จำเป็นต้องมีก่อนเรียน

 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษาใดก็ได้ ระดับพื้นฐานได้

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES