ONLINECOURSE.HEADER

Presentation Design Principles

เรียนรู้ทุกวิธีการออกแบบสไลด์ ทำ Presentation ให้ตรงใจผู้ฟัง

1,490.00
บาท
4.7
5-6 ชั่วโมง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับใบประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ปรมัตถ์ หาญภิรมย์ (เจ้าของเพจ Oil - PresentX) | Skooldio Instructor
ปรมัตถ์ หาญภิรมย์
เจ้าของเพจ Oil - PresentX

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Class

Before We Start

Course Materials

Why Should We Make a Good Presentation

4:48

Design vs. Decoration

2:36

What Is a Good Presentation Slide

4:52

Slidocs vs. Slidec

Do & Don't Presentation Design

5:34

Exercise

Course Materials

Key Questions of Your Presentation

1:04

Question 1: What Is Your Goal?

2:29

Question 2: Who Is Your Audience?

5:32

Question 3: Where Is the Presentation Take Place?

3:15

Question 4: What Is Your Challenge?

2:55

Question 5: What Is the Key Message?

3:52

Recap of Key Questions

4:01

Exercise

Course Materials

Two Types of Presentation

4:13

The Structure of Informative Presentation

7:28

The Structure of Persuasive Presentation

15:10

Exercise

Course Materials

The S.P.A.C.E Concept

1:36

S - Simplicity

2:11

P - Plan

2:54

A - Arrangement

2:30

C - Consistency

3:26

E - Emphasis

4:06

Exercise

Course Materials

Introduction

1:14

Font - Choosing Font Techniques

5:23

Font - Highlighting Your Text

5:45

Visual - Types

3:41

Visual - Choosing Picture Techniques

4:45

Visual - Removing Background Tools

2:47

Font & Visual - Design Techniques

Color - Design Techniques

6:23

Color - Contrast Checker Tools

3:09

Color - Palette Design Techniques

5:26

Color - Palette Choosing Tools

9:40

Layout - Design Techniques

5:28

Layout - Tools

6:38

Course Materials

Introduction

7:34

Bar Chart - Types

3:55

Bar Chart - Techniques & Tips

9:01

Pie Chart - Types

1:35

Pie Chart - Techniques & Tips

4:20

Line Chart - Types

1:39

Line Chart - Techniques & Tips

3:16

Table Chart - Types

2:58

Table Chart - Techniques & Tips

3:15

Visual Chart - Types

2:13

Visual Chart - Techniques & Tips

4:11

Recap

1:17

Introduction

2:32

Workshops Instruction

Project 1 - New Presentation Design

51:00

Project 2 - Boosting Your Slide Design

32:30

Course Summary

3:41

SECTION_TITLE.OVERVIEW

คอร์ส Presentation Design Principles นี้เป็นคอร์สที่สอนหลักการออกแบบ Slide หรือสื่อที่ใช้สำหรับการนำเสนองาน รายงานผล หรือเสนอโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย รวมถึงผู้ฟังการนำเสนอสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของผู้นำเสนอ และเปิดโอกาสในหน้าที่การงาน เสียงตอบรับจากลูกค้า หรือความร่วมมือจาก Partner หลังจากการนำเสนอนั้นจบลง

ทำไมต้องทำ Presentation Design

หลายๆ คนคงเคยเห็นการนำเสนอที่สุดยอดไม่ว่าจะจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple โดย Steve Jobs หรือ การนำเสนอระดับโลกใน TED Talks ที่ทำให้ผู้ชมหัวใจเต้นแรง น้ำตาไหล รวมถึงกระเป๋าเงินสั่นระรัวพร้อมจ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้นำเสนอ ณ เดี๋ยวนั้น ซึ่งการนำเสนอแบบนี้ มักใช้การสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ชมให้คล้อยตาม และเน้นการนำเสนอให้ติดตราตรึงใจ

การสื่อสารของมนุษย์มักจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่เป็นสิ่งสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารให้ด้อยประสิทธิภาพหรือล้มเหลว โดยอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารไม่ได้ประสิทธิภาพนั้นอาจเกิดจากความบกพร่องขององค์ประกอบในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร สื่อ หรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่นผู้ส่งสารขาดความชำนาญในการใช้สื่อ หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารมีความซับซ้อน วกวน จนไม่เหมาะกับผู้รับสาร

ดังนั้นการนำเสนอที่ดี จึงไม่ใช่แค่การนำข้อมูลมาพูดให้ผู้ฟังได้รับทราบ แต่เป็นการแจ้งข้อมูลอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อผู้ฟังได้รับข้อมูลแล้ว ผู้ฟังอาจมีการเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือตัดสินใจมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้นำเสนออีกด้วย

มาเสริมความมั่นใจในการออกแบบสไลด์ของคุณ โดยยกระดับการนำเสนอ ให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟัง จากการออกแบบสไลด์ที่ดี ไปกับคุณออย-ปรมัตถ์ หาญภิรมย์ เจ้าของแฟนเพจ Oil-PresentX ที่ทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Presentation แบบมืออาชีพ

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะ…

 • รู้จักวิธีการสร้างสไลด์ที่ดี สวยงาม ดึงดูดผู้ฟัง และเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ
 • เข้าใจเทคนิคในการเลือกใช้สี รูปภาพ ฟอนต์ และการจัดวาง
 • สามารถนำเสนอสไลด์ ให้ถ่ายทอดเรื่องราวที่จะพูด ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการแปลงข้อมูลให้เป็นกราฟที่สวยงาม หลากหลายรูปแบบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คนทำงาน ที่จำเป็นต้องใช้ Slide เพื่อนำเสนอรายงานต่าง ๆ ต่อผู้บริหารหรือผู้เข้าร่วมประชุม
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องนำเสนองาน รายงานผล หรือนำเสนอโปรเจกต์
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการออกแบบ Slide ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม และเข้าใจง่าย

พื้นฐานที่ควรมีสำหรับคอร์สนี้

 • เคยผ่านการใช้โปรแกรมสำหรับทำ Presentation มาก่อน เช่น Powerpoint, Google Slide หรือ Canva

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES