ONLINECOURSE.HEADER

React Hooks in Action

พัฒนาแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย React hook

1,490.00
บาท
4.3
2-3 ชั่วโมง
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
สอบถามข้อสงสัยได้ใน Forum

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี (Google Developers Expert in Web Technologies) | Skooldio Instructor
ปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
Google Developers Expert in Web Technologies

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ทำงานกับ React มานาน แต่รู้สึกว่าการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ต้องแก้อย่างไรดี?

แก้ด้วยเครื่องมือเสริมทรงพลัง “React Hooks” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเขียน React ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Code Clean มากขึ้น และ Reuse Components ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดระยะเวลาในการพัฒนา

ถ้าคุณคือคนที่เขียน React โดยใช้ Class Components มาก่อน แล้วอยากเปลี่ยนมาเขียนแบบ Function Components หรืออยากเปลี่ยนมาเขียนแบบ React Hooks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คอร์สนี้จะช่วยคุณตั้งแต่ปูพื้นฐาน Hooks ผ่านการลงมือทำจริง และตัวอย่างโปรเจกต์เว็บ E-commerce

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ…

  • นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานกับ React ที่มองหาตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ผู้ที่อยากเรียนรู้ React Hooks แบบ Best Practice

คอร์สนี้อาจไม่เหมาะกับ…

  • ผู้ที่ไม่เคยเขียน React มาก่อน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

  • เรียนรู้การเขียน React Hooks แบบ Best Practice
  • สามารถเปลี่ยนการเขียนแบบ Class Components ให้กลายเป็น Function Components โดยใช้ React Hooks
  • จัดการ Life Cycle ง่ายขึ้นด้วย React Hooks

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Intro to Hooks

Welcome to Course

Intro to React Hooks

Introduction

1:10

Learn by Doing

[Project] State Hook

5:30

Effect Hook

3:13

[Project] Effect Hook

5:42

[Project] Effect Hook - Cleanup

7:17

Managing Multiple State Hooks

9:24

Recap

0:53

Intro to more Hooks

0:53

Working with Ref

3:54

Optimizing with useMemo() and useCallback()

7:17

Other Hooks

Custom Hooks

7:55

Rules of Hooks

1:07

Congratulations! What's next?

0:35

What We are Building?

2:17

Intro to Project

Fetching Data

8:24

Fetching Data

Exercise - Fetching Data

3:13

Solution - Fetching Data

3:46

Custom Hooks - useAPI

8:28

Adding Items to Cart

16:09

Setting Cart Items

16:43

Managing Cart using Context

9:00

Checkout & Optimization

11:07

What's next?

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

  • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
  • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
  • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES