ONLINECOURSE.HEADER

Service Design Essentials

ออกแบบธุรกิจยุคใหม่ให้โดนใจลูกค้า

2,990.00
บาท
4.6
5 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
ฟรี Templates การออกแบบ

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ขวัญ พงษ์หาญยุทธ (Service Designer and Design Researcher) | Skooldio Instructor
ขวัญ พงษ์หาญยุทธ
Service Designer and Design Researcher

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Course

Course Materials

Course Overview

Getting to Know You

What is Service Design ?

Service Design vs. UX vs. UI vs. Design Thinking

4:44

4 Levels of Service Design in an Organization

1:27

Scope of Service Design

1:12

Develop an Entirely New Service - U Drink I Drive

7:32

Improving Existing Services - Credit Cards

8:54

Improving Existing Services - MK

7:06

Levels of Impact

7:39

Recap

0:38

5 Principles of Service Design Thinking

User-Centred

12:39

Co-creative

3:06

Sequencing

6:28

Holistic

4:43

Evidencing

5:54

Touchpoints

8:40

Emotional Journey Map

8:43

Service Experience

3:43

Customer Expectations of Service

12:31

5 Dimensions of Service

6:04

Examples: 5 Dimensions of Service

9:26

Recap

1:24

Service Design Process

2:11

Framework Book

Understanding Users and Finding Opportunities

2:55

Personas

13:29

Personas: Template

6:57

Journey Map

5:15

Journey Map: Template

7:19

Service Blueprint

14:06

Stakeholder Mapping

8:40

Finding Opportunities to Design

14:07

Recap

2:13

Design the Service

1:35

Generating Ideas and Concepts

3:00

Team Ferrari F1 Teamwork

Case Study: Dental Clinic

3:06

Partner with Stakeholders

2:49

Clustering and Selecting Service Concepts

6:22

Case Study: Dental Clinic

3:04

To-be Journey Map

5:45

Case Study: Dental Clinic

6:22

To-be Stakeholder Mapping

3:57

To-be Service Blueprint

6:26

The Purpose of Prototype

6:37

Different Levels of Prototype

5:43

Concept Level Prototype

6:19

Look Like Prototype

6:42

Work Like Prototype

3:54

Prototype Planning

3:25

Prototype Testing

5:31

Final Exercise

Course Summary

0:44

SECTION_TITLE.OVERVIEW

เรียนรู้การออกแบบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้า และการออกแบบแผนการจัดการ Operations ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้ลื่นไหล ไร้รอยต่อ แบบเข้าใจง่าย พร้อมกับตัวอย่างจากธุรกิจจริงที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพการนำไปใช้งานจริงมากที่สุด

Service Design คือการออกแบบระบบการประสานงานระหว่าง ลูกค้า ทีมงานหน้าบ้าน และทีมงานหลังบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิด Design Thinking โดยคำนึงถึงตั้งแต่ช่วงต้นของการทําการตลาด การใช้งานสินค้าและบริการ การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า และการทําให้ลูกค้าบอกต่อ ไปจนถึงส่วนงานหลังบ้านทั้งการทำ Operations และ Internal Experience เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบประสบการณ์ในทุกๆ Touchpoints

ในคอร์ส Service Design Essentials นี้ เราจะพาผู้เรียนทุกคนไปเข้าใจกระบวนการคิดและวิธีการทำ Service Design ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้เลย

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

 • เข้าใจภาพรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจทุกรูปแบบ
 • รู้วิธีทำ Research เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในจุดต่าง ๆ ของระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน
 • คุณจะเข้าใจพฤติกรรม รู้กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) ตั้งแต่ก่อนจะเป็นลูกค้าจนตัดสินใจซื้อ
 • สามารถออกแบบบริการและการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับพนักงานและลูกค้าด้วย Service Blueprint
 • รู้วิธีบริหารกระบวนการทำงานของสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพ และง่ายสำหรับทุกฝ่าย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ..

 • Business Owner - ที่ต้องการพัฒนาระบบจัดการภายใน และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้ลูกค้า
 • Operations Manager - ที่ต้องจัดการงาน Operations ภายในองค์กร
 • Project Manager - ที่ต้องการทำความเข้าใจทีม และสร้างระบบงานให้ลื่นไหล
 • UX Designer - ที่อยากขยาย scope งานตัวเองให้กว้างขึ้น ออกมาแตะในส่วนออฟไลน์ด้วย
 • บุคคลทั่วไป - ที่สนใจอยากพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ให้ประทับใจลูกค้า และ Stakeholders

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES