ONLINECOURSE.HEADER

UI Fundamentals

ออกแบบ User Interface ให้เป็นที่รักของผู้ใช้งาน

2,990.00
บาท
4.7
6-7 ชั่วโมง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับใบ certificate

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI) | Skooldio Instructor
อภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI

SECTION_TITLE.OVERVIEW

รายละเอียดคอร์ส

ออกแบบหน้าตา Digital Products ให้ถูกใจผู้ใช้งานนั้น สิ่งสำคัญคือต้องออกแบบให้ ‘Users เรียนรู้น้อยที่สุด’

ถึงเวลาเริ่มต้นเรียนรู้แก่นหลักแห่งการออกแบบ Digital Products ด้วยศาสตร์แห่ง User Interface หรือ UI ที่จะพา Products ของคุณสามารถครองใจผู้ใช้งานได้

ทำไมถึงควรเรียน UI Fundamentals กับ Skooldio?

 • คอร์สออนไลน์ที่จะปูพื้นฐาน User Interface ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้
 • อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบบนแต่ละ Platforms
 • สอนถึงกฎการออกแบบ UI พร้อมอธิบายอย่างละเอียด
 • อธิบายถึง Tips & Tricks สำคัญต่างๆ สำหรับการออกแบบในงาน UI
 • ยกตัวอย่าง UI จากหลาย Cases และหลาย Patterns ให้เรียนรู้
 • สอนโดย Ex-Google Developer Experts in UX/UI รับรองว่าเรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
 • มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ช่วยให้การเรียนสนุกขึ้นกว่าเท่าตัว!

เมื่อเรียนจบคุณจะสามารถ

 • เข้าใจทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น สามารถออกแบบ/แนะนำ/ปกป้อง/ปรับปรุงผลงานได้ด้วยเหตุผล มากกว่าความรู้สึก
 • แยกแยะระหว่าง UI ที่ดีและไม่ดี และบอกได้ว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เป็น UI ที่ดีขึ้น
 • เข้าใจพื้นฐานแนวคิดของ iOS, Android, Mobile Web, Desktop Web ว่าส่งผลต่อการออกแบบอย่างไร ควรออกแบบให้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบในงาน UI ได้ และเข้าใจถึงข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆ เช่น การออกแบบสำหรับคนตาบอด การออกแบบสำหรับการใช้งาน Offline
 • เข้าใจหลักการออกแบบหน้าตา UI ที่ดี สำหรับ Patterns ที่มีการใช้งานบ่อย เช่น หน้าเข้าสู่ระบบ หรือหน้าสมัครสมาชิก

คอร์ส UI Fundamentals เหมาะกับใคร?

 • Graphic Designer หรือ Designer ที่ต้องการย้ายสายงานมาเป็น UI Designer หรือสนใจการออกแบบ UI บน Digital Products
 • UX/UI Designer ที่อยากรู้วิธีพัฒนางานของตัวเองให้มากขึ้น
 • Product Owner / Product Manager ที่อยากมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์นี้ เพื่อช่วยให้สามารถสร้าง Products ได้ตอบโจทย์มากขึ้น
 • Frontend Developer/ Freelance ที่ต้องการเข้าใจงานด้าน UI มากขึ้น รวมถึงทำงานร่วมกับ UX/UI Designer ได้ดีมากยิ่งขึ้น

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Class

Getting to Know You

Course Materials

What Makes Good UI? (Part 1)

12:55

What Makes Good UI? (Part 2)

25:08

[Recap] Good UI

1:23

What Will We Learn

Website vs. Application

iOS vs. Android

19:39

Reference Sources

5:05

Responsive Design

3:33

[Demo] Responsive Design

18:23

Mobile First

5:45

UI Interaction

5:34

Recap

1:25

Introduction

1:41

Hick’s Law

19:41

Gestalt Laws of Grouping

29:35

Aesthetic-Usability Effect

20:38

From Requirements to UI (Part I)

29:13

From Requirements to UI (Part II)

14:39

Exercise

UI Starts before Open the App

5:44

Working with Teams

Offline First

8:37

Color Contrast

17:42

Font Scale

9:24

Alternative Texts

8:33

Designing for Blindness from iPhone (Voice Over)

7:29

Designing for Blindness from Android (TalkBack)

5:32

Blank Pages

4:24

Registration

9:34

Home Pages

15:46

Credit Cards

10:55

Permission

2:31

Celebrate

3:46

Course Summary

12:44

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES