ONLINECOURSE.HEADER

Getting User Insights through User Interviews

เจาะลึกเทคนิคสัมภาษณ์ Users ให้ได้ Insights สุดแม่นยำ

1,990.00
บาท
4.6
7-8 ชั่วโมง
เรียบจบรับใบ Certificate
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ธนพร เบญจพลกุล (Co-Founder Knowless Labs) | Skooldio Instructor
ธนพร เบญจพลกุล
Co-Founder Knowless Labs

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Course Materials

User Research

4:38

User Researcher Mindset

12:52

User Research Tools

3:29

What are User Interviews?

2:43

Strength & Weakness of User Interviews

4:08

Why User Interview?

Case Study

8:40

Journey of User Interview & Outcomes

10:46

Summary

2:51

User Interview Template for Product Success

8:03

Requirement Peeling!

6:31

Goal & Hypothesis Analysis

10:31

Summary

5:26

Bonus

3:54

Type of Interview

0:53

Structured Interview

7:08

Unstructured Interview

5:02

Semi-Structured Interview

5:46

Choose the Right Type of Interview

2:26

Back to Our Case

3:01

Introduction

1:33

Clustering

2:49

Clustering Tips & Tricks

3:16

Clustering Metrics

8:28

Weighting

7:01

Managing Interview Questions by Clusters

3:42

Criteria

7:01

Bonus: Filtering Participants

6:45

What Are We Looking for

6:04

Questioning Techniques to Get Real Insights

2:49

5 Whys

9:23

Lean Persona Checklist Questions

1:06

Tips to Get a User Journey

1:36

Tips & Tricks

12:43

Template Links

Question Flow, List, and Prioritization

7:22

Impact Metrics Showcase

31:21

Conclusion Questions

1:55

Building Safe Space with an Introduction

7:14

Intro to Logistics

1:33

Location

11:15

Team Setup

2:09

Team Setup Pattern

4:38

Document Operations

1:35

Appointment & Recruiting

6:44

Consent & NDA

3:32

Rewards

3:00

Effective Note Taking

4:12

Interviewing Techniques

21:36

Dryrun Interview Reaction

61:15

[Case 1] Interview Reaction

67:40

Exercise: [Case 2] Interview Reaction

[Case 2] Interview Reaction (Full Record)

40:34

Video Quiz 1

1:03

Quiz 1

Video Quiz 2

0:44

Quiz 2

Video Quiz 3

2:59

Quiz 3

Video Quiz 4

2:05

Quiz 4

Video Quiz 5

1:42

Quiz 5

Video Quiz 6

2:45

Quiz 6

Video Quiz 7

1:31

Quiz 7

Video Quiz 8

5:04

Quiz 8

Quiz 9 (For Overall Case Interviews)

After Interview & Before Summary

3:05

Journey of User Interview

1:34

Research Result Sharing Template

5:35

Affinity Mapping

6:04

Example: Affinity Mapping

8:20

Exercise: Affinity Mapping

4:41

Material: Affinity Mapping Exercise

Persona

16:36

Example: Persona

6:15

Material: Persona Example

Tips

3:34

User Journey Mapping

9:26

Sharing Research Result

12:19

Summary by the Journey of User Interview

5:50

Further Studies

11:52

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ในวันที่ตลาดธุรกิจในโลกนั้นล้วนมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทุกธุรกิจต่างหันมาพัฒนา Digital Products ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งานมากขึ้น

การสร้าง Digital Products ให้มีการใช้งานและตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มจาก ‘การเข้าใจ Users อย่างลึกซึ้ง’ ด้วยขั้นตอนแรกก่อนเริ่ม UX Process ทั้งหมด ซึ่งสิ่งนั้นคือ User Interview

ทำไมต้องเรียน User Interview กับ Skooldio?

 • พาปูพื้นฐานตั้งแต่ 0 ในเรื่อง User Interview
 • สอนให้รู้จักประเภทการทำ Interview พร้อมตัวอย่างอย่างละเอียด
 • สอนวิธีตั้งคำถาม Interview ที่ดี
 • อัดแน่นเทคนิคการทำ User Interview ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ จนถึงการวิเคราะห์หลังสัมภาษณ์
 • ฟรี! User Interview Template

เมื่อเรียนจบแล้ว คุณจะสามารถ

 • ออกแบบวางแผนเพื่อเริ่มต้นทำ Interview
 • เข้าใจว่า Stakeholders ต้องการอะไรอย่างลึกซึ้ง
 • เลือก Candidates ในการ Interview ได้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • เลือก Types of Interview ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการและงบประมาณที่มี
 • เริ่มต้นขั้นตอนการ Interview ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • สามารถถอดข้อมูลออกมาเพื่อเป็น Persona และ Customer Journey พร้อมนำไปใช้งานต่อ

คอร์ส User Interview เหมาะกับใคร?

 • UX/UI Designer ที่ทำงานด้าน User Empathy แล้วยังมีข้อสงสัยในการทำความเข้าใจ Users อย่างแท้จริงผ่านการหาข้อมูลในลักษณะ Qualitative Research
 • UX Researcher ที่อยากเรียนรู้เจาะลึกด้านการ Interview เพื่อเข้าใจ Insights ของ Users และนำข้อมูลไปใช้งานต่อ
 • Junior UX Designer ที่อยากก้าวขึ้นไปเป็น Senior แต่คิดว่าตัวเองยังมี Skill ไม่มากพอ ยังไม่เข้าใจถึงเทคนิคและการทำงานของ User interview อย่างแท้จริง
 • Marketer ที่อยากศึกษาด้านการ Interview เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า นำข้อมูลที่ได้มาสร้าง Persona และ Customer Journey ที่พร้อมใช้ในการวางแผนการตลาด
 • Product Owner ที่อยากเข้าใจ User มากขึ้นพร้อมสร้าง Product ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ พร้อมนำทีมทำ Research อย่างมีประสิทธิภาพ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES