ONLINECOURSE.HEADER

UX Writing

ปลดล็อคศักยภาพ Product ด้วยพลังของถ้อยคำ

1,990.00
บาท
4.6
3-4 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียบจบรับ Certificate

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ธิชาวดี มีสมพืช (Senior UX Writer, NocNoc) | Skooldio Instructor
ธิชาวดี มีสมพืช
Senior UX Writer, NocNoc

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

UX Writing Essence

Welcome to Class

Course Materials

UX Writing Essence

What is UX Writing?

Why Does UX Writing Even Exist or Matter?

2:09

Impacts of UX Writing

5:14

Which are the Impacts of UX Writing?

Copywriting vs. UX Writing (1)

0:32

Copywriting or UX Writing?

Copywriting vs. UX Writing (2)

3:22

Who should Involve in UX Writing?

Recap

1:15

Introduction

0:50

When Should UX Writer Involve?

3:12

Product Design Process

2:12

[UX Writing Process] Context Gathering

5:41

[UX Writing Process] Ideation

1:28

[UX Writing Process] Prototyping

7:41

[UX Writing Process] Review and Test

3:51

Recap

2:47

Introduction

1:29

Universal Rules of Thumb

7:49

Microcopy Canvas

7:52

Frequently Used UX Text Patterns

0:26

(1) Error Messages

9:22

Exercise: Error Messages

(2) Text Buttons / Action Labels

7:07

Exercise: Text Buttons / Action Labels

(3) Titles

2:17

Exercise: Titles

(4) Descriptions

2:11

Exercise: Descriptions

(5) Empty States

6:55

Exercise: Empty States

(6) Text Input Fields

3:45

Exercise: Text Input Fields

UX Writing Product Synchronization

1:03

4Cs Scheme

9:00

Recap

1:27

Psychology in UX Writing

3:43

(1) Framing Effect

3:10

(2) Fogg Behavior

3:51

(3) Reciprocity

2:30

(4) Social Proof

1:43

(5) Scarcity

2:41

(6) Curiosity Gap

3:52

(7) Miller's and Hick's Law

3:33

(8) Cognitive Load

3:03

(9) Investment Loop

2:05

(10) Peak-end Rule

2:52

Recap

1:08

UX Writing Testing Methods

1:45

Standard Approach

4:07

Quick Win Approach

2:20

Recap

0:18

Instruction

0:38

Exercises

Solution 1

1:32

Solution 2

1:07

Solution 3

1:49

Solution 4

1:10

Solution 5

1:39

Solution 6

2:10

Solution 7

2:11

Solution 8

2:19

Solution 9

2:33

Solution 10

2:25

Farewell!

2:25

Congratulations!

SECTION_TITLE.OVERVIEW

อยากสร้าง ‘Product’ ให้ครองใจผู้ใช้งาน แค่ใช้ง่ายคงไม่พออีกต่อไป แต่ต้อง ‘สื่อสารให้ดี และน่าไว้วางใจ’ ด้วยเช่นกัน

มาปลดล็อคศักยภาพของ Product ให้เป็นที่รักของ Users ด้วยพลังของ ‘ภาษา’ และการเลือกใช้ ‘ถ้อยคำ’ ด้วยหลักการ UX Writing

ภายในคอร์ส UX Writing จะพาคุณมาปูพื้นฐานความเข้าใจว่า UX Writing คืออะไร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ UX Writing ต่อทั้งธุรกิจ และผู้ใช้งาน ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอาชีพ UX Writer และ Copywriter ไปจนเรียนรู้กระบวนการก่อนลงมือเขียน เจาะลึกหลักการเขียน UX Writing ผ่านการใช้ Microcopy Canvas และยกตัวอย่าง UX Writing Patterns ที่พบเห็นได้บ่อย รวมไปถึงเรียนรู้หลักจิตวิทยาในการออกแบบข้อความ พร้อมแบบฝึกหัดหลังเรียนจบ

ทำไมถึงไม่ควรพลาดคอร์ส UX Writing ที่ Skooldio?

 • คอร์สนี้จะเน้นปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจใน UX Writing แบบครบทุกประเด็นที่ควรรู้
 • ยกตัวอย่าง Case ทั้งในไทย และต่างประเทศ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด
 • ไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียน ก็สามารถเรียนได้
 • สอนโดยผู้มีประสบการณ์ในด้าน UX Writing อย่างแท้จริง

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ..

 • เข้าใจภาพรวมของ UX Writing ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และแตกต่างอย่างไรเมื่อเทียบกับ Copywriting
 • เห็นภาพรวมกระบวนการการเขียนบน User Interface ที่ตอบโจทย์ Product
 • แยกแยะการเลือกใช้ข้อความที่ ‘ดี’ และ ‘ไม่ดี’ บน User Interface
 • นำเอาหลักการเขียน UX writing ที่ดีไปประยุกต์กับ Website หรือ Application ให้ตอบโจทย์ Users ที่สุด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • UX Writer ที่ต้องการเรียนรู้ และทำความเข้าใจใน Users และหลักการการเขียน UX Writing ให้มากขึ้น
 • UX / UI Designer ที่ต้องลงมือสร้าง UX ที่ดีผ่านการใช้ภาษาบน Product ต่าง ๆ แต่ยังขาดทักษะในด้านการเขียน
 • Marketer / Copywriter ที่ต้องช่วยฝ่าย UX / UI designer หรือ Developer ทำการเขียน ข้อความบน Product หรือต้องการย้ายสายงานมาเป็น UX Writer แต่ยังขาดความเข้าใจใน User Experience และหลักการเขียนที่สอดคล้องกับ Product
 • Product Owner / Product Manager ที่ต้องลงมือจัดการส่วน UX Writing บน Products เอง แต่ไม่มีประสบการณ์ หรือทักษะด้านการใช้ภาษาที่ตอบโจทย์ Products และ Users
 • Developer ที่ต้องทำหน้าเว็บ พร้อมพัฒนาเว็บไซต์ควบคู่กันไป และต้องการทำความเข้าใจใน Users และวิธีการสร้าง User Experience ที่ดีจากการเลือกใช้ Wording บนหน้าเว็บไซต์

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา หรือดูแล Product โดยตรง

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES