ONLINECOURSE.HEADER

Web Basics with HTML and CSS

ก้าวแรกสู่การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML และ CSS

1,990.00
บาท
2,990.00
บาท
4.6
6-8 ชั่วโมง
2 โปรเจกต์
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
ไม่ต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ทัศน์พล รัชตะสัมฤทธิ์ (Software Engineer, Skooldio) | Skooldio Instructor
ทัศน์พล รัชตะสัมฤทธิ์
Software Engineer, Skooldio

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Course

How the Web Works

How to Write Code

Introducing IDE

Install Visual Studio Code

Course Materials

HTML - HyperText Markup Language

How to Do Exercises

5:11

Exercise - Writing your first HTML element

Solution - Writing your first HTML element

3:08

Valid HTML Document

4:17

Exercise - Changing the web title

Solution - Changing the web title

0:49

Emphasis and Strong Elements

4:17

List Element

3:56

Exercise - Adding more elements

Solution - Adding more elements

5:21

Block vs Inline

3:25

Comment in HTML

More HTML Tags

Dealing with External Resources

7:19

Using <a> & <img> tags

9:36

Exercise - Adding links and images

Solution - Adding links and images

3:28

Relative Path

7:13

Exercise - Adding more images

Solution - Adding more images

7:35

Attribute

2:22

Semantic HTML

4:36

Generic Elements

3:13

Recap

3:15

CSS - Cascading Style Sheets

3:03

CSS Rules

3:56

Applying CSS to HTML Document

9:32

Default CSS

4:05

Exercise - Writing your first CSS rules

Solution - Writing your first CSS rules

11:02

Comment in CSS

Basic CSS Selectors

1:01

Type Selector

1:05

Class Selector

8:17

Quiz - Class Selector

Quiz - Multiple Classes

ID Selector

1:41

Exercise - Using CSS Selectors

Solution - Using CSS Selectors

9:38

CSS Selector Wrap Up

Cascading and Specificity

9:09

Inheritance

9:24

Quiz - Cascading, Specificity, and Inheritance (I)

Quiz - Cascading, Specificity, and Inheritance (II)

Quiz - Cascading, Specificity, and Inheritance (III)

Debugging CSS - devTools (I)

7:09

Debugging CSS - devTools (II)

3:04

Finding Appropriate CSS Properties

5:40

Recap

2:02

What We Are Building

1:00

Setting Up

Setting Up

2:10

Writing Content

4:51

Resetting Default CSS

3:03

Setting Up CSS

6:31

Styling Text (I)

5:48

Styling Text (II)

3:11

Building the Layout

8:22

Styling Avatar

6:06

Styling Button

4:25

Adding Icons Setup

Adding Icons

9:41

Adding Background

7:54

Reponsive Web Design

7:05

Apply GitHub Account

Deploying Your Website with GitHub Pages

4:57

GitHub Pages

Linking to Other Pages

4:23

What's Next?

0:51

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โปรโมชั่นพิเศษ

ลดพิเศษเมื่อสมัครคู่กับหลักสูตร Essentials CSS for Web Developers ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ทำไมต้องเรียน HTML / CSS

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้เขียนโค้ดเพื่อสร้างโครงเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์ ส่วน CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาที่ช่วยจัดรูปแบบหน้าตา HTML เหล่านั้นให้สวยงาม มีสีสันและลูกเล่นต่างๆ ซึ่งสามารถจัดรูปแบบและปรับเปลี่ยนโครงเว็บไซต์ให้เหมาะสมในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันได้ เช่น Mobile, iPad, Notebook เป็นต้น

ทั้ง HTML และ CSS ต่างเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการสร้าง Website ต่างๆ เพราะเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ไม่ยาก ซึ่งถูกพัฒนามาเรื่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

คุณจะได้เริ่มต้นเขียน Static webpage ของตัวเอง พร้อมเข้าใจพื้นฐานและหลักการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย HTML/ CSS ผ่านคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบการสอน HTML/CSS ในระดับพื้นฐานทั้งหมด เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกวิธี ดังนั้นเนื้อหาจึงเข้าใจง่าย สามารถทำตามได้ทีละสเต็ปพร้อมกับผู้สอน เมื่อเรียนจบแล้วก็ยังกลับไปต่อยอดการทำงานจริงได้อีกด้วย

โดยจะได้เรียนครบทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ตั้งแต่

 • หลักการทำงานของเว็บไซต์เบื้องต้น
 • เรียนรู้ กำหนดโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ ด้วย HTML Element ต่างๆ
 • เรียนรู้พื้นฐาน พร้อมจัดรูปแบบ ตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ด้วย CSS
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ เช่น Chrome DevTools
 • เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการทำ Responsive Web ให้ตอบสนองกับแพลตฟอร์มต่างๆ
 • ตลอดจนทำให้คนอื่นๆ เข้าถึงเว็บไซต์ของเราด้วยการนำไป Deploy บน GitHub.io

ผ่านคอร์สออนไลน์เนื้อหาอัดแน่น ความยาววิดีโอกว่า 4 ชั่วโมงครึ่ง แบบฝึกหัดตลอดบทเรียน พร้อมทำโปรเจกต์จริง ที่ทุกคนจะได้เว็บไซต์ของตัวเองติดไม้ติดมือไปอวดเพื่อนๆ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • Entry Level

คอร์สนี้จะทำให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์ หรือสนใจเริ่มต้นในด้าน Front-end Developers ได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานการทำงานของ HTML/ CSS สามารถนำพื้นฐานไปต่อยอดในการทำงานได้ดีขึ้น

 • เจ้าของธุรกิจ/ Business Function

ในยุคที่การมีเว็บไซต์ช่วยธุรกิจในหลายๆ ด้าน คอร์สนี้จะทำให้คุณเริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองหรือพัฒนาปรับปรุงต่อยอดจากเครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ตอบโจทย์และตรงใจ หรือช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมพัฒนาได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 • Web Designers

คอร์สนี้จะทำให้ Web Designers ที่ออกแบบเว็บไซต์ เข้าใจพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ และเข้าใจข้อจำกัดในการออกแบบ เช่น ข้อจำกัดด้าน Layout ของเว็บ หรือ ข้อจำกัดด้าน Responsive ของเว็บ เป็นต้น และช่วยให้สื่อสารกับทีม Developer ได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถขึ้นโครงเว็บไซต์ง่ายๆ และปรับแก้เว็บไซต์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

 • Content/ Graphics Designers

คอร์สนี้จะทำให้ Designers ที่สนใจด้าน Web Designers ได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ และเข้าใจข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อนำความรู้ไปทำงานด้านการออกแบบ Digital Product ได้ดียิ่งขึ้น

 • นักเรียน/ นักศึกษา

คอร์สนี้จะทำให้นักศึกษาที่สนใจหรือกำลังพัฒนาเว็บไซต์ หรือทำ Portfolio และต้องการเข้าใจพื้นฐานในการเขียนเว็บด้วย HTML/CSS เพื่อเข้าใจการทำงานและการออกแบบ CSS เบื้องต้น สามารถนำไปศึกษาต่อยอดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หากยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีพื้นฐานมากน้อยขนาดไหน ลองทำแบบทดสอบได้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอกว่า 70 บทเรียน และได้ลงมือทำแบบฝึกหัดและโปรเจกต์จริงตลอดทุกบทเรียน

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • ได้ Static Website ที่นำไปใช้งานได้จริง
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

รีวิวจากผู้เรียน

wireframe

wireframe

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES