จักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

จักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

Service design Consultant
  • อดีต Service Designer at SCB Transformation
เวิร์กชอป
  • Service Design in The Digital Age รุ่น 18
  • Service Design in The Digital Age รุ่น 19