บุศยา กิตติรังสิ
Head of User Experience Design ที่ Skooldio

  • Digital / Visual Designer, Moment Studio, New York
  • Visual Designer, Deep Focus, New York
  • MS in Communications Design, Pratt Institute
เวิร์คชอป
  • UX Foundations รุ่นที่ 8