จิรายุส นิ่มแสง

จิรายุส นิ่มแสง

Certified Kubernetes Administrator (CKA) & Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย

ปัจจุบัน

 • Certified Kubernetes Administrator (CKA) คนแรกของประเทศไทย
 • Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย
 • Google Developers Expert (GDE) ด้าน Google Cloud Platform คนแรกของประเทศไทย
 • ผู้ก่อตั้ง และ CEO ที่ Opsta
คอร์สออนไลน์
 • Introduction to Docker
 • DevSecOps Transformation & Technologies
 • Kubernetes Mastery
เวิร์กชอป
 • The Complete DevSecOps Program รุ่นที่ 3
 • DevOps Transformation รุ่นที่ 4
 • Security in DevSecOps รุ่นที่ 3
 • Infrastructure as Code and GitOps รุ่นที่ 3
 • Observability : The Next Level Monitoring รุ่นที่ 3