ดร. กานต์ อุ่ยวิรัช

ดร. กานต์ อุ่ยวิรัช

Data Craftsman และ Technical Consultant ที่ ODDS

ปัจจุบัน

ประสบการณ์

  • ปริญญาเอก สาขา Computer Science ด้าน Computer Vision และ Machine Learning จาก Asian Institute of Technology
  • ex-Co-Lead of Facebook Developer Circle: Bangkok
  • ex-Software Engineer Manager, Pronto Tools
  • Speaker at PyCon APAC 2021
  • Featured Guest at Python Philippines
คอร์สออนไลน์
  • Data Pipelines with Airflow