พลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร

พลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร

Senior Go Developer ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี
  • Developer, CJ Express Group
  • อดีต Developer, Thoughtworks
  • อดีต Technical Lead, KTB
  • อดีต Software Engineer, KBTG
  • อดีต Golang Developer, dtac
คอร์สออนไลน์
  • Effective Go: Architecture and Design Patterns
  • Go: The Fundamentals
  • Developing Robust API Services with Go
  • Building Microservices with Go