ปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี

ปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี

Google Developers Expert in Web Technologies
  • Google Developers Expert in Web Technologies
  • C-3PO (Product, Process, Programming) at Cleverse
  • ทีมผู้จัดงาน React Bangkok Meetup
  • ประสบการณ์การเป็น Full-stack Developer กว่า 10 ปี
คอร์สออนไลน์
  • React Hooks in Action