ปารณีย์ ปินโฑละ

ปารณีย์ ปินโฑละ

Consultant, McKinsey
  • Consultant, McKinsey
  • Former Go-to-Market (GTM) Lead, Google
  • MBA, NYU-Stern School of Business
  • B.A. Accounting, Chulalongkorn University
คอร์สออนไลน์
  • Go-to-Market Strategies