พงศกร ธีรภาพวงศ์

พงศกร ธีรภาพวงศ์

CTO ที่ Hato Hub
  • อดีต Senior Software Development Engineer ที่ Amazon.com
  • AWS Certified Solutions Architect Professional
  • AWS Certified Developer Associate
  • AWS Certified SysOps Administrator Associate
คอร์สออนไลน์
  • AWS: Microservices Essentials
  • AWS: Mastering Application Deployment
  • AWS: DevSecOps Fundamentals
  • AWS: Cloud Essentials and Core Services
  • AWS: Well-Architected Essentials
  • Purpose-built Database