พรทิพย์ กองชุน

พรทิพย์ กองชุน

Co-Founder & COO, Jitta
  • Former Country Marketing Manager, Google Thailand
คอร์สออนไลน์
  • OKRs: The Complete Guide