สรณภพ เทวปฏิคม

สรณภพ เทวปฏิคม

Data Scientist - INFINITAS by Krungthai

ปัจจุบัน

  • Data Scientist - INFINITAS by Krungthai
  • Edtech Designer - Learn Corporation
  • Physics Tutor - OnDemand Education
  • Educational Content Creator - YouTube: Teacher Great

การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขา Learning, Design and Technology, Graduate School of Education (GPA 4.00) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (GPA 3.99 with distinction) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติ

  • เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก
  • เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจำปี 2552 ณ ประเทศไทย
คอร์สออนไลน์
  • Essential pandas for Data Science