สุธัม ธรรมวงศ์
Senior Consultant, Experience Designer ที่ ThoughtWorks

  • อดีต Senior UX Designer ที่ SCB 10X
  • อดีต Product Owner ที่ Wisesight
  • อดีต UX Designer ที่ Anywhere 2 go
เวิร์คชอป
  • UX Foundations รุ่นที่ 8