ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA

  • ที่ปรึกษาด้าน Data Science ให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำหลากหลายแห่งในประเทศไทย
  • Ph.D. in IT in Business, Chulalongkorn University
คอร์สออนไลน์
  • Dashboard Design Principles
เวิร์คชอป
  • Dashboard Design รุ่นที่ 4