ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

Head of Management of Analytics and Data Technologies (MADT) Program ที่ NIDA
  • อดีต Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA
  • ที่ปรึกษาด้าน Data Science ให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำหลากหลายแห่งในประเทศไทย
  • Ph.D. in IT in Business, Chulalongkorn University
คอร์สออนไลน์
  • Dashboard Design Principles