ธนนท์ วงษ์ประยูร

ธนนท์ วงษ์ประยูร

Lead Designer ที่ Ko-fi
  • Lead Designer ที่ Ko-fi
  • Community Advocate, Friends of Figma Thailand
  • รางวัลชนะเลิศ Tech Jam 2019 และได้ดูงานที่ Silicon Valley, USA
  • เข้ารอบสุดท้าย LINE Hackathon 2019
  • อดีต UX/UI Designer ที่ Skooldio
  • ผู้ออกแบบแอป TCASter
คอร์สออนไลน์
  • UI Design with Figma
  • Enhancing UX Design Process with AI and ChatGPT