วรายุทธ เลิศกัลยาณวัตร

วรายุทธ เลิศกัลยาณวัตร

อดีต Software Development Engineer ที่ Amazon

ปัจจุบัน

  • Web Development Trainer and Consultant
  • พัฒนาคอร์สออนไลน์บนยูทูปแชนเนล PasaComputer (JavaScript 21 Days Challenge, Functional Programming in JavaScript)

ประสบการณ์

  • อดีต Software Development Engineer, Amazon Inc.
  • ปริญญาโท สาขา Computer Science and Decision System จาก Ecole nationale supérieure des Télécommunications de Bretagne (ทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศส)
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการพัฒนาซอฟแวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
คอร์สออนไลน์
  • Node.js Crash Course
  • Express.js Crash Course
  • How to Become a Better Programmer