ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

ปัจจุบัน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio
 • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning
 • Google Cloud Certified Professional Data Engineer
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปริญญาเอก สาขา Operations Research จาก Massachusetts Institute of Technology
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
 • อดีต Data Scientist, Facebook Inc.
คอร์สออนไลน์
 • Agile Essentials
 • Deep Learning with PyTorch
 • Data Visualization with Looker Studio
 • Exploratory Data Analysis with Excel
 • Getting Started with AI and ChatGPT
 • Effective Data Storytelling
 • Data Visualization with Power BI
 • SQL for Data Analytics
 • Driving Business Impact with Data
 • Exploratory Data Analysis with Google Sheets
เวิร์กชอป
 • Generative AI Mastery for Executives
 • Dashboard Design with Power BI รุ่นที่ 2
 • Data Analysis with Excel รุ่นที่ 8