คอร์สแนะนำสำหรับ DevOps Engineer

DevSecOps Transformation & Technologies
COURSE

DevSecOps Transformation & Technologies

พัฒนา Software อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย DevSecOps
6-7 ชั่วโมง
Introduction to Docker
COURSE

Introduction to Docker

Deploy Application ง่ายขึ้น เร็วขึ้นด้วย Docker
2-3 ชั่วโมง
Kubernetes Mastery
COURSE

Kubernetes Mastery

นำ Application ขึ้น Kubernetes ฉบับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6-7 ชั่วโมง