WORKSHOP.HEADER

Information Architecture รุ่น 1

ออกแบบ Product ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

Wed, 29 Nov 2023, 02:30 - 10:00
8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.PROMOTION

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ขอใบเสนอราคาในนามองค์กร

Code ลดราคาพิเศษสำหรับ Information Architecture รุ่นที่1

 • 10 ท่านแรก! ลดทันที 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด IA1 (เมื่อสมัครในนามบุคคลเท่านั้น)
 • สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 7,400 บาท เพียงกรอกโค้ด IA1PACK3 (ใช้ได้ทั้งในนามบุคคลและในนามบริษัท)
 • สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 6,900 บาท เพียงกรอกโค้ด IA1PACK5 (ใช้ได้ทั้งในนามบุคคลและในนามบริษัท)

พิเศษ! ทุนสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาลด 50% ++ลงทะเบียนรับส่วนลด ที่นี่++

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครในนามองค์กร

SECTION_TITLE.OVERVIEW

จะดีกว่าไหม? ถ้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเราสามารถจัดวางข้อมูลที่ ‘เยอะ’ ให้ออกมาเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ Users อยากเห็น ไม่ใช่แค่ข้อมูลเราอยากบอก

1 วันเต็มนี้คุณจะมาเริ่มต้นเรียนรู้เทคนิค Information Architecture หรือสถาปัตยกรรมข้อมูล ตั้งแต่ทำความรู้จักว่า Information Architecture นั้นคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร และเทคนิคการวาง Marketing Strategy ทั้งในมุมของผู้ขาย และผู้ใช้งาน พร้อมเรียนรู้ Framework การออกแบบให้ผู้ใช้งาน (Users), บริบทของปัญหา (Context), และเนื้อหาของเรา (Content) สอดคล้องกัน

เรียนรู้การนำเสนอ Content บนเว็บไซต์ และ Application ทั้งในมุมการออกแบบ การสื่อสาร พร้อมเตรียมความพร้อมให้ Users ทุกคนสามารถเข้าใจข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานปกติ หรือผู้บกพร่องทางการมองเห็น

Information Architecture Workshop เหมาะกับ

 • UX Designer / UI & Interaction Designer / Product Designer ต้องการจะพัฒนาทักษะการออกแบบให้ Digital Product มีการจัดวางโครงสร้างข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ที่ดีที่ทำให้ User สามารถค้นหาข้อมูลเจอ และรับสารที่เราต้องการสื่อ
 • Project Manager / Product Manager / Product Owner ต้องการความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในขั้นตอนการออกแบบ Digital Products ร่วมกับ UX/UI Designer เพื่อให้ได้หน้าตาเว็ปไซต์มีภาพรวมการจัดวางข้อมูลที่ดี ไม่ซับซ้อน ทำให้ User หาข้อมูลที่ต้องการเจอและได้รับสารแบบที่เราต้องการ สื่อสารออกไป รวมถึงการออกแบบจัดวาง Content สำหรับ Graphic Content ที่ดี อ่านง่าย เพื่อใช้สำหรับการทำ Content Marketing อีกด้วย
 • Marketing / PR / Graphic Designer / Web Designer ต้องการความรู้เพิ่มเติม และ Content Strategy เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบการจัดวางเนื้อหาสำหรับการทำรูป Graphic Content หรือการออกแบบเนื้อหาบนหน้าเว็ปไซต์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลที่เราอยากให้ User/ลูกค้าได้รับรู้
 • Front-end Developer / Developer ต้องการเข้าใจวิธีการจัดวางโครงสร้างข้อมูลบนหน้าเว็ปหรือแอป เพื่อร่วมทำงานกับ UX/UI Designer ในการพัฒนา Flow การหาข้อมูล

เมื่อเรียนจบ 1 วันเต็ม คุณจะสามารถ

 • สามารถอธิบายได้ว่าทำไมการทำ Information Architecture สำหรับ Digital Products ถึงสำคัญ และ Digital Product ที่มีการออกแบบ Information Architecture ที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรม User และองค์กรอย่างไร
 • สามารถนำความรู้ไปใช้กับการวาง Marketing Strategy โดยคำนึงทั้งฝั่ง Supply Side ที่เป็นกลยุทธ์การขายจากมุมมองของผู้ขายและฝั่ง Demand Side ที่เป็นกลยุทธ์การขายจากมุมมองของผู้ใช้
 • สามารถออกแบบ Content ให้ตอบโจทย์ได้ความต้องการข้อง User โดยสามารถสื่อสารให้ User ได้รับสารที่เขาต้องการรวมถึงสารที่เราต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น
 • สามารถออกแบบการนำเสนอ Content บนเว็บไซต์ และ Mobile Application โดยใช้หลักในการออกแบบ การสื่อสาร และสามารถออกแบบโดยคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถรับสารของเราอีกด้วย

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

User, Context, Content

ปูพื้นฐานสำคัญว่า Information Architecture คืออะไร สำคัญอย่างไร และทำความเข้าใจว่า User คือใคร แต่ละกลุ่มมี Context อย่างไร และ Content อะไรที่ตอบโจทย์พวกเขา เพื่อนำไปออกแบบ UI, ฟังก์ชั่น, ข้อมูลของเว็ปไซต์ หรือแอปให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

เรียนรู้เครื่องมือในการออกแบบเนื้อหาทั้งฝั่ง Supply คิดในมุมผู้สื่อสารและ Demand คิดในมุมผู้รับสาร รวมไปถึง Card Sorting เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าใจผู้ใช้ว่าเขาจัดกลุ่มข้อมูลอย่างไร หาข้อมูลอย่างไร และจบที่การเรียนเครื่องมือ Content Mapping เครื่องมือที่ใช้เข้าใจข้อมูลในมือคุณ

กฎการออกแบบ User Interface เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง ‘ข้อมูล’ ที่ต้องการได้ง่ายสุด ไม่ว่าจะเป็น Hick’s Law, UI Navigation เช่น การจัดกลุ่มแบบ Space / Alignment / Similarity และ Card, Visual Hierarchy, Different Platform

เรียนรู้วิธีการนำ Product ที่มีการออกแบบ Information Architecture ไปทดสอบผ่าน Usability Testing เพื่อวิเคราะห์ว่าโครงสร้างที่จัดวางมานั้นตอบโจทย์ Users มากน้อยขนาดไหน และนำมาปรับปรุง Product ให้เปลี่ยนได้ตาม Business และ Users ที่เปลี่ยนแปลงไป

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI) | Skooldio Instructor
อภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI

SECTION_TITLE.SCHEDULE

29
Nov

Wed, 29 Nov 2023, 02:30 - 10:00

Information Architecture รุ่น 1

8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท

A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน

A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

SECTION_TITLE.CONTACT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครในนามองค์กร