WORKSHOP.HEADER

Mastering User Journey

เข้าใจชีวิต คิด product พิชิตใจลูกค้าด้วย User Journey

SECTION_TITLE.OVERVIEW

User Journey เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ว่าคิดอะไร? รู้สึกอย่างไร? กับ Product/Service ของเรา และเป็นเครื่องมือที่สื่อสารความต้องการของผู้ใช้ให้คนในทีมพัฒนา Product ทุกฝ่ายเห็นภาพเดียวกัน และนำวางแผนการพัฒนา เพื่อให้ Product ที่พัฒนาออกมานั้น ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด (User Centric)

พบกับ Workshop 1 วันเต็ม ที่จะสอนตั้งแต่การระบุ Persona เพื่อนำมาศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ในปัจจุบัน (สิ่งที่ผู้ใช้คิด สิ่งที่ผู้ใช้ทำ และสิ่งที่ผู้ใช้รู้สึก), เข้าใจ Pain Point ของผู้ใช้ที่มีต่อ Product เรา เพื่อหา Opportunities ในการพัฒนา Product ให้ดียิ่งขึ้น และนำมาออกแบบ User Journey ใหม่ที่เน้นแก้ปัญหาของผู้ใช้งานเป็นหลัก

เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • Product Owner เข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนา Product ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเล็งเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์ Product ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
 • Project Manager เข้าใจปัญหาของผู้ใช้ระหว่างใช้ Digital Product ของเรา เพื่อนำไปวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานให้กับทีม เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ใช้พึงพอใจสูงสุด
 • UX Designer คอร์สนี้จะทำให้ผู้ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ ได้เรียนรู้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ และนำออกแบบ User Interface ให้เหมาะสมกับประสบการณ์ผู้ใช้ นอกจากนี้จะช่วยสื่อสารความต้องการของผู้ใช้ให้ทีมเข้าใจง่ายขึ้นและมองภาพเดียวกัน
 • Business Analyst คอร์สนี้จะทำให้ผู้ดูแลด้านธุรกิจและการตลาดในทีมเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนผลิตภัณฑ์ เพื่อเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้ดีขึ้น
 • Digital Marketers ทำความเข้าใจ Experience ของลูกค้าใน Product เรา เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และปรับตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงธุรกิจ
 • Product Development Team คอร์สนี้จะทำให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เรียนรู้เครื่องมือ และทักษะการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อคนในทีมเข้าใจภาพเดียวกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการของลูกค้า

**ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

 • What is user journey? รู้จักกระบวนการเขียน User Journey เพื่อใช้ในการออกแบบ digital product หรือ service เพื่อทำความเข้าใจความคิดและการใช้งานของลูกค้า
 • Why is it important? เข้าใจความสำคัญของการทำ User Journey

ทำ Workshop เพื่อเรียนรู้หลักการการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ (สิ่งที่ผู้ใช้ทำ สิ่งที่ผู้ใช้คิด สิ่งที่ผู้ใช้รู้สึก)

เรียนรู้ Key Elements ในการสร้าง User Journey ให้มีประสิทธิภาพ เช่น Persona, Scenarios, และ Goals เพื่อช่วยระบุตัวตนผู้ใช้งานของเราได้เหมาะสมและเข้าใจบริบทของผู้ใช้เรา

เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนในการทำ User Journey Mapping ผ่าน Workshop; การทำ Map Actions, Mindsets และ Emotional

หลังจากระบุปัญหาของผู้ใช้ที่มีต่อ Product ของเราแล้ว มาเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุง User Journey โดยสามารถระบุ Pain point ของผู้ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้ตรงจุด ผ่าน Workshop ที่ช่วยกันระดมไอเดียในการหา Pain point และ Solutions

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
18
Jul

Sat, 18 Jul 2020, 02:30 - 10:00

Mastering User Journey

NapLab, BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

4,450.00
บาท
8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.LOCATION

NapLab, BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
NapLab, BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท

A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน

A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

SECTION_TITLE.CONTACT