Workshop
Mastering User Journey
KX Building, BTS วงเวียนใหญ่
Sat, 27 Jun 2020, 02:30 - 10:00
4,450.00
บาท
8,900.00
บาท

โปรโมชั่นพิเศษ

 • 🔥พิเศษ! เวิร์คชอปใน Skooldio Labs* 🧪ลด 50% (8,900 บาท) เหลือเพียง 4,450 บาท

*Skooldio Labs คืออะไร อ่านได้ที่นี่เลย

รายละเอียด

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกขณะของชีวิตผู้บริโภค ธุรกิจที่จะแข่งขันได้คือธุรกิจที่ปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าได้ไว ใช้เทคโนโลยีพัฒนา สินค้า/บริการ ที่ถูกใจผู้ใช้งาน หรือมีความ User Centric นั่นเอง

**User Journey **เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำความเข้าใจผู้ใช้งานหรือลูกค้า สื่อสารความต้องการของผู้ใช้ให้ทีมงานทุกฝ่ายเห็นภาพเดียวกัน และสามารถใช้ในวางแผนการพัฒนา product ในอนาคตได้อีกด้วย พบกับ workshop สุดเข้มข้นในหัวข้อ Mastering User Journey ที่คุณจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้คุณพร้อมนำแนวคิด User Journey ไปประยุกต์ใช้จริงในโปรเจคของตัวเอง

เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • Product Manager / Product Owner คอร์สนี้จะทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เห็นปัญหาของผู้ใช้งานระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด และเล็งเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
 • UX Designer คอร์สนี้จะทำให้ผู้ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ ได้เรียนรู้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ และสื่อสารความต้องการของผู้ใช้ให้ทีมเข้าใจง่ายขึ้นและมองภาพเดียวกัน
 • Business Analyst / Digital Marketers คอร์สนี้จะทำให้ผู้ดูแลด้านธุรกิจและการตลาดในทีมเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนผลิตภัณฑ์ เพื่อเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้ดีขึ้น
 • Digital Product Development Team คอร์สนี้จะทำให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เรียนรู้เครื่องมือ และทักษะการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อคนในทีมเข้าใจภาพเดียวกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้

ผู้สอน

ติรศักดิ์ วงศ์อหิงสา
Vice President, Krungthai Tech Innovation Lab
ชยพร ตันติสุขารมย์
Product Manager at Skooldio

เนื้อหาในเวิร์คชอป

01
What is User Journey?

รู้จักกระบวนการเขียน User Journey เพื่อใช้ในการออกแบบ digital product หรือ service เพื่อทำความเข้าใจความคิดและการใช้งานของลูกค้า

ประเภทของ User Journey ความแตกต่าง และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานในโอกาสต่างๆ

Workshop: Create real life case user journey

ทำความเข้าใจ Journey ผ่านการจำลองกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน

เข้าใจ core concept ประโยชน์ และการนำไปใช้ ในส่วนต่างๆ ของการสร้าง user journey ผ่านการใช้ framework ที่ชื่อว่า customer journey mapping เพื่อให้เห็นเส้นทางการใช้งานและความคิดของลูกค้า และโอกาสในทางธุรกิจที่จะช่วยให้ลูกค้ามี journey ที่ดีขึ้น

 • Personas
 • Scenarios
 • Goals and Expectations
 • Action / Journey
 • Emotions
 • Thoughts
 • Opportunities

Workshop: Create Digital User Journey ลงมือสร้าง user journey จากโจทย์การสร้าง digital product จริง

Workshop: Find user’s pain point from existing user journey ค้นหา pain point ของ user ใน journey เพื่อมาวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา และสร้าง user journey ใหม่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

เคล็ดลับในการสร้าง user journey ให้นำไปประยุกต์ใช้กับ product หรือ service ในองค์กรของตัวเอง

เคสตัวอย่างการใช้งาน user journey ในการแก้ปัญหา user experience หรือ business opportunities จากองค์กรชั้นนำ

ตารางเรียนรอบถัดไป

27
Jun
Sat, 27 Jun 2020, 02:30 - 10:00
Mastering User Journey
KX Building, BTS วงเวียนใหญ่
4,450.00
บาท
8,900.00
บาท

แผนที่และการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท
A:

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทาง Skooldio จึงกำหนดมาตรการการป้องกันดังนี้

 1. มาตรการจัดเตรียมห้องอบรมโดยทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ของผู้เข้าร่วมทุกท่านด้วยแอลกอฮอลทุกครั้งก่อนจัดอบรม

 2. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอนามัยของผู้อบรม โดยจัดเตรียมแอลกอฮอลล้างมือ ทิชชู่เปียก และวัดอุณหภูมิของผู้สอนและผู้เข้าร่วมอบรมก่อนเข้าห้องอบรม นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางและการเข้าร่วมอบรม

 3. สำหรับท่านที่เดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ สามารถติดต่อขอคืนเงินกับทางทีมงานได้ทุกช่องทาง

สอบถามเพิ่มเติม