BUNDLE.HEADER

Android Series

เริ่มต้นพัฒนา Android App จนครบกระบวนการสร้างแอปฯขึ้น Google Play

6,490.00
บาท
7,970.00
บาท

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

Android Fundamentals for Basic App Development
COURSE

Android Fundamentals for Basic App Development

เรียนรู้การพัฒนาแอปฯ Android ด้วยโปรแกรม Official IDE อย่าง Android Studio ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเทคนิคการพัฒนาที่ทำให้คุณทำงานได้รวดเร็ว
4-6 ชั่วโมง
Android UI Design with XML
COURSE

Android UI Design with XML

คอร์สออนไลน์ที่คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา UI ของแอปพลิเคชัน Android ให้ตรงตามที่ UI Designer ออกแบบมา แบบ Zero to Hero
4-6 ชั่วโมง
Debugging and Publishing Your Android Apps
COURSE

Debugging and Publishing Your Android Apps

สามารถทดสอบแอปฯ บนอุปกรณ์ Android และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ใน Androis Studio จนสามารถนำแอปฯ ขึ้นบน Google Play ได้
2-3 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

เรียนรู้การพัฒนาแอปฯ Android กับ Google Developers Expert

สุดคุ้ม 2 ต่อ!! รวม 3 หลักสูตรสุดครอบคลุมพื้นฐานจาก Google Expert Developer

เนื้อหาเข้มข้น 3 คอร์ส ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้ ครบ จบ ในซีรีส์เดียว ให้คุณได้เรียนรู้หลักทฤษฏีควบคู่กับการลงมือปฏิบัติทำโจทย์จริง สร้างความเข้าใจถึงแก่นสำคัญของการพัฒนาแอปฯ Android และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที สอนจากประสบการณ์ทำงานจริงของผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ Android คุณเอก สมเกียรติ กิจวงศ์วัฒนะ - Staff Software Engineer - LINE MAN Wongnai Thailand

เสริมด้วยแบบฝึกหัดที่มีความต่อเนื่องกันตลอดบทเรียน สอนให้ลงมือทำจริงอย่างละเอียดทุกขั้นตอนแบบ Step by step ได้แอปฯ Android ของตัวเอง 1 โปรเจคขึ้น Google Play เก็บเป็นผลงานเมื่อเรียนจบทั้ง 3 คอร์สไปเลย!

เพื่อให้คุณได้เขียนแอปฯ Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบฉบับ Android Developer ระดับองค์กร สอนด้วยแนวทางที่อยากจะพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ตอบโจทย์คุณสมบัติที่หลายบริษัทกำลังต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนใน Android Series

1. Android Fundamentals for Basic App Development รายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สออนไลน์ สอนพื้นฐานการเขียน Android app ด้วยโปรแกรม Android studio

 • เข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม Official IDE อย่าง Android Studio
 • แนะนำเทคนิคการใช้งาน Android Studio ที่จะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้โครงสร้างของโปรเจค Android และวิธีการสร้าง APK ของ Android Studio
 • การแก้ปัญหาเบื้องต้นเวลา Build หรือ Compile Android Project
 • อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Android OS ได้
 • อธิบายโครงสร้างของ Android Manifest ทำไมถึงสำคัญต่อแอปฯ Android ทุกตัว
 • เข้าใจเกี่ยวกับ App Component และ UI Component พื้นฐานที่มีให้ใช้งาน
 • อธิบายคำสั่งพื้นฐานของ View ที่จะได้ใช้งานอยู่บ่อยๆ เช่น TextView, Button, EditText เป็นต้น
 • สามารถเข้าใจการทำงานของระบบ Android และสร้างแอปฯ Android ที่มีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนได้

2. Android UI Design with XML รายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สออนไลน์ สอนพื้นฐานการออกแบบ UI Android app ด้วยการเขียน xml

 • เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษา XML
 • ฝึกเขียน และเรียนรู้พื้นฐานไปพร้อมๆกับการทำโปรเจคจากงานดีไซน์ของจริง เช่นหน้า Sign in / Log in / Profile
 • การเขียน UI Components ต่างๆ ใน Android และ Hierarchy ของการจัดวาง UI Components บน Android
 • แนะนำ Layout Editor ใน Android Studio ที่ใช้ในการเขียน Android UI
 • การใช้หน่วยวัดขนาดของ Components ต่างๆ เช่น px, dp, sp เป็นต้น
 • การจัด Layout ของ Android UI เช่น Margin & Padding, Gravity (Alignment) เป็นต้น
 • เรียนรู้การทำแอปให้รองรับหลายภาษา (String Resource)
 • การจัดการกับรูปภาพที่ใช้ใน UI
 • การออกแบบให้ตรงตาม Design System (Color Resource, Style Resource)
 • การพัฒนา Android UI ให้รองรับหลายๆ ขนาดหน้าจอ (Responsive UI)

3. Debugging and Publishing Your Android Apps รายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สออนไลน์ สอนการ Debugging Android app

 • สามารถทดสอบแอปฯบนอุปกรณ์ Android และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาหรือการทดสอบแอปฯ โดยใช้เครื่องมือต่างๆใน Android Studio
 • การสร้างและใช้งาน Android Emulator (AVD) รวมไปถึงการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการทดสอบแอปฯ
 • อธิบายเกี่ยวกับ Android Debugging Bridge (ADB) และยกตัวอย่างคำสั่งพื้นฐานเพื่อเรียกใช้งานผ่าน Command-Line ได้
 • สอนการใช้งาน Logcat เพื่อวิเคราะห์การทำงานและปัญหา
 • แนะนำเกี่ยวกับ Firebase Crashlytics เพื่อให้วิเคราะห์ Crash ที่เกิดขึ้นกับแอปบน Google Play
 • สอนวิธีใช้ Profiling เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของแอป
 • สอนวิธีใช้ Layout Inspector เพื่อดู UI ของแอปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
 • การสร้าง Keystore ไปใช้งาน
 • เรียนรู้วิธีการทำแอปฯขึ้นบน Google Play และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Play Console เพื่อช่วยจัดการกับแอปฯที่อยู่บน Google Play

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. Android Developer นักพัฒนา Android ที่ต้องการอัปสกิลทักษะที่หลายบริษัทต้องการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ และทำให้ก้าวขึ้นไปเป็น Senior หรือ Tech Lead
 2. Software Developer ที่พัฒนา Platform อื่น ๆ ผู้ที่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมจาก Platform อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Windows เป็นต้น แต่อยากอัปสกิลในการพัฒนา Android เพื่อขยายทักษะของผู้เรียนให้กว้างมากขึ้น เก่งขึ้น สร้างคุณสมบัติของ Dev ค่าตัวแพง
 3. นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนา Android ผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้ และสนใจเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาแอปฯ Android เพื่อเพิ่มทักษะคุณสมบัติที่หลายบริษัทต้องการ ให้ได้เปรียบกว่า candidate คนอื่น ๆ พร้อมก้าวสู่สายงาน Android Developer

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐาน
 • มีแบบฝึกหัดที่มีความต่อเนื่องกันตลอดบทเรียน สอนให้ลงมือทำจริงอย่างละเอียดทุกขั้นตอนแบบ Step by step
 • ได้แอปฯ Android ของตัวเอง 1 โปรเจคขึ้น Google Play เก็บเป็นผลงานส่วนตัว
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ++Facebook ของ Skooldio++
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ ++hello@skooldio.com++

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Online course I : Getting Started with Kotlin

Introduction

 • Course Overview
 • About This Course
 • Learning Experience

Kotlin Basics

 • Get Started
 • Operator
 • Data Types
 • Variables
 • More on Variables
 • Conditionals
 • Null Safety
 • More on Null Safety
 • List and Arrays
 • Summary
 • Pathway Walkthrough

Functions

 • Programs in Kotlin
 • (Almost) Everything has a Value
 • Functions in Kotlin
 • Compact Functions
 • Compact Functions
 • Lambdas and Higher-order Functions
 • Lambdas and Higher-order Functions
 • Last Parameter Call Syntax
 • List Filters
 • Summary
 • Pathway Walkthrough

Classes and Objects

 • Classes
 • Inheritance
 • Extension Functions
 • Special Classes
 • Special Classes
 • Organizing Your Code
 • Summary
 • Pathway Walkthrough

Build Your First Android App

 • Your First App
 • Anatomy of an Android App
 • Layouts and Resources in Android
 • Activities
 • Make an App Interactive
 • Gradle: Building an Android App
 • Accessibility
 • Summary
 • Pathway Walkthrough

Conclusion

Course Introduction

 • Introduction
 • About this course

Android Operating System

 • Android Operating System
 • Platform Architecture

Android Studio

 • Android Studio Intro
 • Android SDK
 • Java Development Kit (JDK)
 • Android Studio Version
 • Setup After Installation
 • Summary

Android Project

 • Create New Project
 • API Level

Android Overview

 • Android Studio Overview
 • Android Project Structure
 • JDK in Android Studio
 • Android SDK

Gradle

 • About Gradle
 • Build and Compile
 • Troubleshooting
 • Summary

App Deployment on Local Device

 • Introduction
 • APK
 • Android Emulator
 • Creating Android Emulator
 • Android Debug Bridge (ADB)
 • Enable USB Debugging
 • Run Your App
 • Summary

Android Application Fundamentals

 • Android Application
 • App Component

Build your First App

 • Introduction
 • Workshop Preparation
 • Activity
 • Layout Inflation
 • View Binding
 • Workshop - Part 1 - View Binding
 • View
 • Workshop - Part 2 - View
 • Lifecycle
 • Workshop - Part 3 - Lifecycle

Navigate Between Activities

 • Introduction to Intent
 • Intent
 • Workshop - Part 4 - Intent
 • Bundle
 • Workshop - Part 5 - Bundle
 • Parcelable
 • Workshop - Part 6 - Parcelable

Deep Dive into Android Application

 • Introduction to Context
 • Workshop - Part 7 - Context
 • Application
 • Workshop - Part 8 - Application
 • Workshop - Part 9 - Complete Pomodoro app

Extras

 • What's Next
 • Android Jetpack and AndroidX
 • Course Summary

Introduction

 • Welcome to Course
 • Android UI Introduction
 • Introduction to XML
 • XML

View & ViewGroup

 • View & ViewGroup
 • View & ViewGroup Attributes
 • View & ViewGroup
 • Introduction to UI Components
 • UI Components
 • UI Components Quiz

Layout Editor

 • Introduction to Layout Editor

Workshop I

 • Sign Up Screen
 • Designer-Developer Workflow
 • Building Components with XML
 • String Resource
 • Layout Dimension
 • Workshop: Layout Dimension
 • Gravity
 • Workshop: Gravity
 • Margin & Padding
 • Workshop: Margin & Padding
 • Layout Weight
 • Color Resource
 • Shape Drawable
 • Workshop: Shape Drawable
 • State List Drawable
 • Workshop: State List Drawable
 • Insert Images
 • Finishing Workshop I
 • Layout Dimension
 • Shape Drawable
 • State List Drawable

Using Image in Android UI

 • Bitmap VS Vector
 • Bitmap & Vector Quiz

UI Responsive Concepts

 • Different Screen Size Support
 • UI Responsive Concepts

Workshop II

 • Profile Screen
 • Constraint Layout
 • Using Constraint Layout
 • RecyclerView (Card View)
 • Using RecyclerView & Collapsing Toolbar Layout

Customize UI Components

 • 3rd-party UI Components
 • Style & Theme
 • Style Resource

Workshop III

 • Device Settings Screen
 • Style & Font Resource

Recap

Introduction

 • About this course
 • Course Introduction

Testing and Debugging

 • Workshop - Preparation
 • Workshop 1 - Compile Time Error
 • Android Debug Bridge (ADB)
 • ADB - Enable USB Debugging
 • ADB - ADB Command
 • Developer Options
 • Logcat
 • Crash & ANR
 • Workshop 2 - Runtime Errors
 • Debugger
 • Layout Inspector
 • Profiling
 • Crash Reporting Tools

Publishing

 • Introduction
 • Android App Store
 • App Signing
 • Workshop 3 - Generate your own key
 • App Publishing Format
 • Minify
 • Workshop 4 - Build & Sign Your App
 • Google Play Console
 • Workshop 5 - Publish on Google Play
 • Summary

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

สมเกียรติ กิจวงศ์วัฒนะ (Staff Software Engineer, LINE MAN Wongnai Thailand) | Skooldio Instructor
สมเกียรติ กิจวงศ์วัฒนะ
Staff Software Engineer, LINE MAN Wongnai Thailand

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES